SPOTKANIE KOORDYNATORÓW WYDZIAŁOWYCH I INSTYTUTOWYCH