Studia - rekrutacja

 

E R A S M U S+
 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 __________________________________________________________________________________________________________
 

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23

Chętnych na wyjazd w ramach projektu KA171 w II semestrze roku akademickiego 2022/23 prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego

 

1.      

Stany Zjednoczone https://www.tamiu.edu/ Texas A&M International University

Dla Studentów I i II stopnia studiów (BA / MA)

Formularz->  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmmixVYFH3tHlfvs-PsVLfxUQThJR1NJUEVaUlpWTEUwT0Q5SEM4NUdKUi4u

do  04.10.2022 r. Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

 


2.      

Chile https://www.uc.cl/en Pontificia Universidad Católica de Chile

Dla studentów II stopnia studiów (MA)

Formularz-> https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmmixVYFH3tHlfvs-PsVLfxUNTdBMlJTTERWV1czMDg4N1M1WDZYWlEzSy4u

do  05.10.2022 r. Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

Dodatkowe wymagania:

 • Language requirement:
  • The minimum level of Spanish requested to come to UC | Chile is B2 and the certificate must be delivered within the application period. The acceptance of students with a B1 level is conditional to their inscription in the B2 Spanish course. For more information, check our website.
 • The students must apply with a valid passport for the whole mobility period (the passport can not be changed) in order to issue their acceptance letter with enough time in advance for them to apply for the visa.
 • To prepare their study plan, students can check a tentative list of courses for the March-July 2023 semester as a reference in this link. However, this list of courses is not definite and may vary as well as its availability and/or number of vacancies.
 • After the students' acceptance, check our portal Llegada a la UC. Our Students Services’ Team will contact the students directly to give them information and support regarding the migration process, health insurance, welcome activities, among others
 •  
 
Strona wydziału (Faculty of Literature) http://letras.uc.cl/ 

Strona uczelni:  https://www.uc.cl/en

Dokumenty potrzebne do wyjazdu na KA 171 oraz zasady finansowania znajdują się na stronie: https://erasmus.amu.edu.pl/erasmus-partner-countries

 • 1500  - jednorazowe finansowanie na koszty podróży
 •  700 € na miesiąc ( długość mobilności studenckiej 4 miesiące) 


Regulamin rekrutacji:
Student Mobility CHILE Regulamin 2022.2023_000081.pdf
Student Mobility TAMIU Regulamin 2022.2023_000080.pdf

Dear Students,
 

If you would like to take part in the KA171 project in the second semester of the academic year 2022/23, please apply by filling in the electronic form.

 

1. The United States https://www.tamiu.edu/ Texas A&M International University

For BA  and MA

Form-> 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmmixVYFH3tHlfvs-PsVLfxUQThJR1NJUEVaUlpWTEUwT0Q5SEM4NUdKUi4u

Until 04/10/2022.

Due to insufficient funding, the number of places in the above categories is limited.

 

2. Chile https://www.uc.cl/en Pontificia Universidad Católica de Chile

For students of the second level of studies (MA)

Form->
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmmixVYFH3tHlfvs-PsVLfxUNTdBMlJTTERWV1czMDg4N1M1WDZYWlEzSy4u 

Due to insufficient funding, the number of places in the above categories is limited.

The documents needed for the KA 171 Mobility and the funding rules can be found at: https://erasmus.amu.edu.pl/erasmus-partner-countries
 

 • Language requirement:
  • The minimum level of Spanish requested to come to UC | Chile is B2 and the certificate must be delivered within the application period. The acceptance of students with a B1 level is conditional to their inscription in the B2 Spanish course. For more information, check our website.
 • The students must apply with a valid passport for the whole mobility period (the passport can not be changed) in order to issue their acceptance letter with enough time in advance for them to apply for the visa.
 • To prepare their study plan, students can check a tentative list of courses for the March-July 2023 semester as a reference in this link. However, this list of courses is not definite and may vary as well as its availability and/or number of vacancies.
 • After the students' acceptance, check our portal Llegada a la UC. Our Students Services’ Team will contact the students directly to give them information and support regarding the migration process, health insurance, welcome activities, among others

Recruitment regulations: 
Student Mobility TAMIU Regulamin 2022.2023_000080.pdf
Student Mobility CHILE Regulamin 2022.2023_000081.pdf

LOGO UE.PNG


 Kontakt: erasmus@wa.amu.edu.pl

mgr inż./ M.Eng. Barbara Burgiel

Koordynator ds. programu Erasmus+/  Erasmus+ Faculty Coordinator

Wydział Anglistyki/ Faculty of English

Office: Collegium Heliodori Święcicki, room 176
Rekrutacja na rok akademicki 2022/23

 

STUDIA

 

·        01.02-22.02.2022 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        23.02-14.03.2022 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        15-24.03.2022 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        25.03-7.04.2022 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – należy przesłać do koordynatora wydziałowego na adres: mrataj@amu.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________