Studia - rekrutacja

 

E R A S M U S+
 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/22

 

STUDIA

 

·        01.02-25.02.2021 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        26.02-12.03.2021 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        13-24.03.2021 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        25.03-7.04.2021 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – należy przesłać do koordynatora wydziałowego na adres: mrataj@amu.edu.pl

 

 


E R A S M U S+
 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

 

STUDIA

 

·        28.01-26.02.2020 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        27.02-12.03.2020 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        13-24.03.2020 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        25.03-7.04.2020 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 

 


E R A S M U S+
 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20

 

STUDIA

 

·        29.01-22.02.2019 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        23.02-12.03.2019 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        13-21.03.2019 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        22.03-3.04.2019 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 


E R A S M U S+ (stawki stypendium)

 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

 

STUDIA

 

·        27.01-24.02.2018 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        25.02-13.03.2018 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        14-31.03.2018 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2018 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 


E R A S M U S+ (stawki stypendium)

 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18

 

STUDIA

 

·        27.01-24.02.2017 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        25.02-13.03.2017 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        14-31.03.2017 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2017 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 


 

E R A S M U S+
 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17

 

STUDIA

 

·        2.02-25.02.2016 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        26.02-11.03.2016 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        12-31.03.2016 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2016 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 

 

 


 

 

E R A S M U S+ (ulotka informacyjna, stawki stypendium)

 

Rekrutacja na rok akademicki 2015/16

 

STUDIA

 

·        1-28.02.2015 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        1-16.03.2015 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        17-31.03.2015 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2015 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub tutaj)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 

 

 

 

 


 

 

Instrukcja wypełniania wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w USOSwebie  

 

 


 

E R A S M U S+ (ulotka informacyjna, stawki stypendium)

 

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15

 

STUDIA

 

·        4-28.02.2014 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        1-17.03.2014 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        18-31.03.2014 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        1.04-14.04.2014 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

·        Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+
> formularze, nr. 3 lub u koordynatora wydziałowego)

·        Formularz kwalifikacyjny (www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 1) – złożyć u koordynatora wydziałowego

 

 

 

 


 

 

LLP/Erasmus Wydział Anglistyki

Lista wolnych miejsc na rok akademicki 2013-2014

 

(stan aktualny na dzień 26.08.2013 r.)

lista

 

 

 
 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2013/14

STUDIA

 

·        1- 28.02.2013 r. - rejestracja na wyjazd w systemie USOSweb

·        1-14.03.2013 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

·        15-29.03.2013 r. – (planowana) rekrutacja uzupełniająca

·        30.03-8.04.2013 r. – rozpatrywanie wniosków i przyznawanie stypendiów

 

Wymagane dokumenty

 

· Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSweb (instrukcja logowania dostępna na stronie www.wa.amu.edu.pl/erasmus+ > formularze, nr. 3 lub u koordynatora wydziałowego)

·        Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ze studiów (złożyć u koordynatora wydziałowego)

 


 

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS STUDIA - 2012/2013

1.Norwegia, Islandia: 500EU

2.Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,Szwajcaria, Szwecja, WB, Liechtenstein: 440 EU

3.Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy: 400EU

4.Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Turcja : 360EU

5.Wyjątek - Uniwersytet Viadrina Frankfurt/O Niemcy: 370EU

 --------------------------------

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

ERASMUS - STUDIA

 

 • 14.03-25.03.2012 - REJESTRACJA NA WYJAZD W SYSTEMIE USOSWeb.
 •                                    Wymagane dokumenty studenci zanoszą do swoich Koordynatorów Instytutowych
 •                                    do dnia 26.03.2012
 • 27.03-04.04.2012 - ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

ERASMUS - STUDIA

 

 • 25.01-26.02.2012 - REJESTRACJA NA WYJAZD W SYSTEMIE USOSWeb.
 • 27.02-09.03.2012 - ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - PRAWDOPODOBNIE OD 12.03.2012r.

 

DOKUMENTY I WYMAGANIA:
 • ZGŁOSZENIE CHĘCI WYJAZDU W SYSTEMIE USOSWeb (instrukcja logowania).
 • MAKSYMALNA LICZBA WYBIERANYCH UCZELNI: 3 (według preferencji).
 • STUDENCI SKŁADAJĄ U KOORDYNATORA INSTYTUTOWEGO  ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU O ŚREDNIEJ OCEN Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU STUDIÓW (do 24.02.2012r.).
 • DOKTORANCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA ZGODY PROMOTORA I KIEROWNIKA ZAKŁADU NA WYJAZD W RAMACH ERASMUSA (do Koordynatora Instytutowego).
 • UWAGA!INSTYTUTY / KATEDRY MOGĄ USTALIĆ DODATKOWE WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW (kontakt z Koordynatorem Instytutowym!!!).