Pracownicy

1. Możliwości dla nauczycieli akademickich (Staff Teaching Assignments - STA):
- wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych);
- udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy.
Więcej informacji na stronie uniwersyteckiej Erasmusa.

2. Możliwości dla innych pracowników uczelni (STT=STM):
- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych);
- udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności.
Więcej informacji na stronie uniwersyteckiej Erasmusa.

----------------------------------------------------
 

Zgłoszenia na rok 2021-2022:

Chętnych na wyjazd w roku akademickiego 2021/22 prosimy o zgłaszanie się (przesłanie formularza) do koordynatora wydziałowego drogą emailową (mrataj@amu.edu.pl) do  10.02.2022 r.; Wyjazdy dla administarcji - termin zgłoszenia - 28.02.2022 r. Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

Dokumenty potrzebne do wyjazdu na KA i Erasmus znajdują się na stronie: 

Pracownicy | Erasmus (amu.edu.pl)

www.erasmus.amu.edu.pl/pracownicy

W celu obliczenia finansowania na podróż służbową należy użyć kalkulatora na stronie:

Kalkulator obliczania odległości
 

 

  

Wyjazdy STA i STT w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM pilotuje:

p. Joanna Hołderny  
tel: 829 43 73
email: holderny@amu.edu.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenia na rok 2020-2021:

Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2020/21 prosimy o zgłaszanie się (przesłanie formularza) do koordynatora wydziałowego drogą emailową (mrataj@amu.edu.pl) do  8.02.2020 r. Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

1. Mobilność kadry akademickiej (STA, STT) - Zasady finansowe UAM na rok 2020-2021
 

2. Kalkulator obliczania odległości
 

3. Zasady kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej (STA) w roku 2020-2021

4. Zasady kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) w roku 2020-2021

5. Lista uczelni partnerskich WA (Erasmus+ KA103)

6. Mobilność kadry_Zasady ogólne (Erasmus+ UAM)_2020-2021

7. Zasady obiegu dokumentów_STA_STT (Erasmus+ UAM)

8. Pakiet informacyjny MSZ (Erasmus+ UAM)

 

  

Wyjazdy STA i STT w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM pilotuje:

p. Joanna Hołderny  
tel: 829 43 73
email: holderny@amu.edu.pl

----------------------------------------------------

Zgłoszenia na rok 2019-2020:

Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2019/20 prosimy o zgłaszanie się (przesłanie formularza) do koordynatora wydziałowego drogą emailową (erasmus@wa.amu.edu.pl) do 22 września 2019 (do 30 września 2019 r. wyjazdy dla administracji). Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

1. Mobilność kadry akademickiej (STA, STT) - Zasady finansowe UAM na rok 2019-2020
 

2. Kalkulator obliczania odległości
 

3. Zasady kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej (STA) w roku 2019-2020

4. Zasady kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) w roku 2019-2020

5. Mobilność kadry_Zasady ogólne (DWZ)_2019-2020

6. Zasady obiegu dokumentów_STA_STT (DWZ)

7. Pakiet informacyjny MSZ (DWZ)

 

  

Wyjazdy STA i STT w DWZ pilotuje:

Joanna Hołderny  
tel: 829 43 73
email: holderny@amu.edu.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenia na rok 2018-2019:

Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2018/19 prosimy o zgłaszanie się (przesłanie formularza) do koordynatora wydziałowego drogą emailową (erasmus@wa.amu.edu.pl) do 24 września 2018 (do 30 września 2018 r. wyjazdy dla administracji). Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

1. Mobilność kadry akademickiej (STA, STT=STM) - Zasady finansowe na rok 2018-2019
 

2. Kalkulator obliczania odległości
 

3. Zasady kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej (STA) w roku 2018-2019

4. Zasady kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STM=STT) w roku 2018-2019

5. Mobilność kadry_Zasady ogólne (DWZ)_2018-2019

6. Zasady obiegu dokumentów_STA_STT (DWZ)

7. Pakiet informacyjny MSZ (DWZ)

 

  

Wyjazdy STA w DWZ pilotuje:

Jagoda Jaskuła  
tel: 829 43 73
email: erasmus@amu.edu.pl

Wyjazdy STT w DWZ pilotuje:
Anna Abram
tel. 829 43 39
email: erasmus@amu.edu.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenia na rok 2017-2018:

Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2017/18 prosimy o zgłaszanie się (przesłanie formularza) do koordynatora wydziałowego drogą emailową (erasmus@wa.amu.edu.pl) do 22 września 2017 (do 29 września 2017 r. wyjazdy dla administracji). Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

1. Mobilność kadry akademickiej (STA, STT=STM) - Zasady finansowe na rok 2017-2018
 

2. Kalkulator obliczania odległości
 

3. Zasady kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej (STA) w roku 2017-2018

4. Zasady kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STM=STT) w roku 2017-2018

5. Mobilność kadry_Zasady ogólne (DWZ)_2017-2018

6. Zasady obiegu dokumentów_STA_STT (DWZ)

7. Pakiet informacyjny MSZ (DWZ)

 

  

Wyjazdy STA w DWZ pilotują:

NIEMCY, SKANDYNAWIA
Monika Szymaniak  
tel: 829 44 37
email: mszymani@amu.edu.pl

HISZPANIA
Małgorzata Wasilewska
tel. 829 44 31
email: malwas@amu.edu.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenia na rok 2016-2017:

Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2016/17 prosimy o zgłaszanie się (przesłanie formularza) do koordynatora wydziałowego drogą emailową (erasmus@wa.amu.edu.pl) do 25 września 2016 r. (do 30 września 2016 r. wyjazdy dla administracji). Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

1. Mobilność kadry akademickiej (STA, STT=STM) - Zasady finansowe na rok 2016-2017
 

2. Kalkulator obliczania odległości
 

3. Zasady kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej (STA) w roku 2016-2017

4. Zasady kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STM=STT) w roku 2016-2017

5. Mobilność kadry_Zasady ogólne (DWZ)_2016-2017

6. Zasady obiegu dokumentów_STA_STT (DWZ)

 

 

 

Wyjazdy STA z naszego wydzialu w DWZ pilotuje:

Monika Szymaniak  p. 206
tel: 829 44 37
email: mszymani@amu.edu.pl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Zgłoszenia na rok 2015-2016:

Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2015/16 prosimy o zgłaszanie się do koordynatora wydziałowego drogą emailową (erasmus@wa.amu.edu.pl) do 21 września 2015 r. (do 30 września 2015 r. wyjazdy dla administracji). Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.


1. Mobilność kadry akademickiej (STA, STT=STM) - Zasady finansowe na rok 2015-2016

2. Kalkulator obliczania odległości

3. Zasady kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej (STA) w roku 2015-2016

4. Zasady kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STM) w roku 2015-2016

 

Wyjazdy STA z naszego wydzialu w DWZ pilotuje:

Monika Szymaniak  p. 206
tel: 829 44 37
email: mszymani@amu.edu.pl

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zgłoszenia na rok 2014-2015:
Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2014/15 prosimy o zgłaszanie się do koordynatora wydziałowego drogą emailową (erasmus@wa.amu.edu.pl) do 21 września 2014 r. Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zgłoszenia na rok 2013-2014:
Chętnych na wyjazd w I i II semestrze roku akademickiego 2013/14 prosimy o zgłaszanie się do koordynatora wydziałowego (pokój nr 101 B, email: erasmus@wa.amu.edu.pl) do 20 września 2013 r. Ze względu na niewystarczające środki finansowe liczba miejsc w powyższych kategoriach jest ograniczona.

Zasady dofinansowania  wyjazdów pracowników w roku 2013-2014

 ----------------------------------------------------------------------