Przeprowadzka

Z UWAGI NA ZAKOŃCZENIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU B ORAZ KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO PRZENIESIENIA BIURA KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO LLP ERASMUS DO POK. 101  , BIURO W DNIACH 26 - 28.09.2011 BĘDZIE CZYNNE JEDYNIE WE WTOREK W GODZINACH DYŻURU OD 11-14.00.

PONIEDZIAŁEK i ŚRODA - BIURO BĘDZIE NIECZYNNE !