KURSY EILC

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że Komisja Europejska ogłosiła listę Uniwersytetów organizujących kursy językowe Erasmus Intensive Language Courses (EILC) http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

Przypominam, że zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą UAM. Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go pocztą elektroniczną na adres erasmus@amu.edu.pl. Termin składania wniosków to 20.05.2013.  Uczelnia wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje dane osoby kontaktowej ds. Erasmusa.

Uwaga! Zgłoszenia powinny zostać wysłane tylko w formie elektronicznej na adres erasmus@amu.edu.pl.

W kursach EILC nie mogą brać udziału studenci, których główną dziedziną studiów jest język kraju przyjmującego (studenci filologii, językoznawstwa, translatoryki itp.).

Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

Dofinansowanie zostanie wypłacone, pod warunkiem dostarczenia do biura DWZ UAM kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Udział w kursie EILC nie jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu na stypendium o 1 miesiąc.

Dofinansowanie pobytu na kursie EILC otrzymują tylko studenci, którzy aplikują na kurs za pośrednictwem biura DWZ UAM.

Z poważaniem,

Anna Abram, M.A.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: 61 829 4339
fax: 61 829 4406
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

 Adam Mickiewicz University in Poznan
International Relations Office

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań, Poland
tel: +48 61 829 4339
fax: +48 61 829 4406
e-mail:
erasmus@amu.edu.pl