Praktyki dla studentów w ramach Erasmusa - NOWOŚĆ

Praktyki dla studentów w ramach programu LLP/Erasmus

W roku akademickim 2007/08 studenci będą mogli po raz pierwszy w ramach programu Erasmus skorzystać z wyjazdów zagranicznych na praktyki. Ponieważ jest to zupełna nowość nie są jeszcze do końca ustalone wszystkie szczegóły.  Na chwilę obecną wiemy, że:

- praktyki/staż powinny być zbieżne z profilem studiów;
- nie mogą trwać krócej niż 3 miesiące i są realizowane na zasadzie przerwy w studiach;
- praktyki można łączyć z pobytem stypendialnym;
- osoba, która była już na stypednium w ramach Erasmusa może wyjechać na praktyki, ale też tylko jeden raz;
- w tej chwili nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie (tu przyda sie bardzo przedsiębiorczość kandydatów na wyjazd); 
- kwota grantu na razie nie jest znana, może ok. 300 EURO na m-c.

Osoby wstępnie zainteresowane odbyciem stażu za granicą proszę o przesłanie emailem swojego zgłoszenia do koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko, rok studiów, kierunek
- rodzaj praktyk jakie Państwo chcecie zrealizować; w jakiej instytucji, w którym mieście.

Magdalena Ratajczak