Regulamin konkursu „Stypendium Santander dla Erasmusa 2023” (“Regulamin”)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu „Stypendium Santander dla Erasmusa 2023” dla studentów rekrutujących na studia w roku akad. 22/23
Regulamin