Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC

Uwaga! Stypendyści Erasmusa!

Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie, czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses).

Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa.

Więcej informacji nt. kursów EILC na stronie:

http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=156&doc=1000734

(UWAGA! Na stronie tej nie zamieszczono jeszcze informacji o kursach w niektórych krajach, ale dane te będą na bieżąco aktualizowane, prosimy sprawdzać dostępne informacje)

oraz na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/education/programmes/erasmus+/erasmus/eilc/index_en.html

Zapisy studenci mogą zgłaszać w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, u Pani Joanny Nawrockiej, najpóźniej do końca maja br.; im wcześniej tym lepiej.

Magdalena Ratajczak