DOFINANSOWANIE

  26.04.07

UWAGA STUDENCI, stypendyści programu Erasmus w roku 2006/07. DOFINANSOWANIE !

W związku z przyznaniem UAM przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  dodatkowych środków finansowych na realizację stypendiów studenckich w roku akademickim 2006/07, decyzją Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego wszyscy stypendyści programu Erasmus otrzymują jednorazowe dofinansowanie w kwocie proporcjonalnej do długości pobytu na partnerskiej uczelni zagranicznej. Wysokość dofinansowania wynosi:

1. Pobyt trysemestralny (3-4 m-ce) - 300 euro
2. Pobyt 1-semestralny (5-6 m-cy) - 400 euro
3. Pobyt 2-semestralny (10-12 m-cy) - 800 euro*
* Kwota 800 Euro będzie również przyznana osobom, które przedłużyły pobyt semestralny (przedłużyły za wiedzą i zgodą władz macierzystego wydziału) na własny koszt na 2-i semestr.

Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UAM prosi o kontakt wszystkie osoby, które zmieniły adres bankowy lub konto w czasie roku akademickiego. Aktualizacja danych bankowych jest niezbędna dla prawidłowej realizacji przelewu. Wypłaty pieniędzy - drogą przelewu - realizowane będą stopniowo od 14 maja do końca czerwca.

Przypominam, że dofinansowanie wiąże się z wypełnieniem takich samych obowiązków jak w podpisanej umowie UAM-student/beneficjent
i w razie nie wywiązania się z tej umowy może podlegać zwrotowi.

Warunkiem niezbędnym realizacji przelewu osobom, które wróciły już ze stypendium (pobyty 1-semstralne) jest zaliczenie okresu studiów przez  Dziekana wydziału a także wypełnienie ankiety on-line stypendysty Erasmusa. Stopień wypełniania ankiet jest monitorowany przez koordynatorów wydziałowych i DPMiWZ UAM.

Z pozdrowieniem
Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek
Koordynator Uczelniany UAM ds. Programu Erasmus