Kursy językowe UAM

UWAGA ! STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS  2007/08

KURSY JĘZYKOWE NA UAM

w  dniach 18-22.06 i 25.06-29.06 2007 r.
w Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956

Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM poprowadzą kursy językowe

Język angielski: mgr Maria Lehmann (godz. 9-12.15)

Język niemiecki: mgr Eleonora Przeniczkowska

  • grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15
  • grupa zaawansowana: godz. 12.45-16.00

Język francuski: mgr Bogumiła Stolarska (godz. 10.30-13.45)

Język hiszpański: mgr Bernadetta Krysztofiak (godz. 9-12.15)

Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

Język turecki (dla początkujących): w razie utworzenia się grupy chętnych.

Zapisy na kursy do 14.06:  Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1)                      

                                              tel. 0618294368 lub 0618294339

Kursy dotyczą tylko stypendystów Erasmusa i są bezpłatne!