Zapisy na sem mgr dla Erasmusowców

Komunikat dla studentów III BA IFA - stypendystów programu LLP/Erasmus

Decyzją dziekana osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którym przyznano stypendia Erasmus na 1 semestr 2007/2008 roku, zostaną przyjęte na studia po złożeniu pisemnej deklaracji dotyczącej
wyboru seminarium, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej, ale tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich formalnych wymogów (rejestracja on-line, uiszczenie opłaty, dostarczenie w stosownym
czasie wymaganych dokumentów, etc.). Deklaracje wyboru seminarium (pierwszego wyboru i drugiego wyboru) proszę składać w formie pisemnej na ręce prof. A. Cieślickiej (można zostawiać w sekretariacie IFA).

prof. Anna Cieślicka