Dzień ERASMUSA

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
Koordynatorzy Programu ERASMUS i Erasmus Student Network

zapraszają na

 Erasmus Day

DZIEŃ ERASMUSA
NA UAM

stypendia zagraniczne UE

24. 01. 2008 r. (czwartek) - godz. 15.00.

Collegium Minus (Mała Aula, sala XVII)

PROGRAM DNIA ERASMUSA:

Hol / Mała Aula - I piętro Collegium Minus

15.00      Recepcja uczestników, 
               Otwarcie stoisk- oferty stypendialnej wydziałów UAM

Sala XVII

15.15      Powitanie uczestników
               Prorektor UAM prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

15.30      Program ERASMUS na UAM  
               Koordynator Uczelniany, prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

16.00      Inne zagraniczne oferty stypendialne  
               Kierownik DPMiWZ UAM mgr Jerzy Laskowski

             Mała Aula

16.30     Prezentacja oferty stypendialnej wydziałów UAM
              (Koordynatorzy Wydziałowi Instytutowi Programu Erasmus)

Poczęstunek dla uczestników

Sala XVII

               18.00      Działalność Erasmus Student Network

18.15      Studenci UAM o programie Erasmus
               Relacje z zagranicznych pobytów stypendialnych. 
               Studenci zagraniczni o swoich uczelniach i pobycie na UAM

Ok. 20.00      Zakończenie imprezy