Rekrutacja w IFA

UWAGA!

studenci II, III roku BA oraz I SUM studiów dziennych i zaocznych IFA

Rekrutacja na stypendia zagraniczne (STUDIA) w ramach programu wymiany studentów LLP/ERASMUS na rok akademicki 2008/09 odbędzie się w dniach:

18.02-3.03.2008 r.- składanie dokumentów w sekretariacie IFA , p. 608
4-18.03.2008 r. - rozpatrywanie podań
Ogłoszenie wyników po 18 marca br.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony (na komputerze) i wydrukowany formularz kwalifikacyjny (dostępny na stronie http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+)

Magdalena Ratajczak
Koordynator instytutowy
LLP/ERASMUS