DOFINANSOWANIE DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ERASMUS 07/08

 
Szanowni Państwo,

Decyzją Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Kazimierza
Przyszczypkowskiego, stypendystom Programu Erasmus w roku akademickim
2007/08 zostało przyznane dodatkowe dofinansowanie ze środków przesłanych
UAM przez Agencję Narodową Programu Erasmus (środki nie wykorzystane przez
inne uczelnie).

Studenci UAM otrzymują jednorazowe dofinansowanie w następującej wysokości:

1/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr (I lub II) - 400 Euro

2/ stypendyści przebywający za granicą dwa semestry zgodnie z pierwotna
umową - 800 Euro

3/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr i przedłużający pobyt
na własny koszt na drugi semestr - 1000 Euro.

Komunikat ukaże się na stronie internetowej programu Erasmus. Studenci
którzy zmienili konto, proszeni są o jego aktualizację w Dziale Programów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą celem dokonania przelewu
pieniędzy.

Z pozdrowieniem,

Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus na UAM