KURSY JĘZYKOWE EILC 2008/09

Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC


Szanowni Państwo,

Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie, czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses).

Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa. UWAGA: oferta dotyczy także studentów wyjeżdżających na praktyki zawodowe w ramach Erasmusa (jeżeli akurat pasuje termin).

Więcej informacji o kursach EILC oraz formularz zgłoszeniowy dla studenta znajdziecie Państwo na stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/8
oraz na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/programmes/erasmus+/erasmus/eilc/index_en.html

Szczegółowe iformacje nt. rodzaju kursów EILC organizowanych w roku 2008/09 na stronie:
http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=156&doc=1000734
w najbliższym czasie. Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualnych informacji.

Studenci mogą przesyłać podania na EILC do koordynatora wydziałowego na adres: erasmus@ifa.amu.edu.pl do 21 maja 2008 r. – wyjazdy roczne i na I sem oraz do 21 października 2008 r. – wyjazdy na II sem.

UWAGA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Magdalena Ratajczak