Wyjazdy kadry dydaktycznej w 2008/09

ZGŁOSZENIA NA WYJAZDY W RAMACH LLP/ERASMUS - TEACHING STAFF MOBILITY 2008/09

UWAGA!!!

Osoby zainteresowane wyjazdami w ramach wymiany kadry dydaktycznej w roku akademickim 2008/09 proszę o przesłanie zgłoszeń drogą emailową do koordynatorów instytutowych do dnia 15 września 2008 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, obywatelstwo, PESEL, miejsce wyjazdu, termin.

Więcej nt. wyjazdów pracowników w ramach Erasmusa na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/32

Magdalena Ratajczak