Komunikat w sprawie Erasmus Intensive Language Courses (EILC)

KOMUNIKAT Działu Współpracy z Zagranicą UAM (DWZ) w sprawie kursów EILC:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Komisja Europejska opublikowała już listę
Uniwersytetów, które w roku akademickim 2009/2010 będą organizować kursy
językowe Erasmus Intensive Language Courses.

Poniżej przesyłam link do strony Komisji Europejskiej, przez którą można
wejść na strony poszczególnych państw i sprawdzić listy uniwersytetów
organizujących kursy EILC. Nie wszystkie uczelnie opublikowały już zasady i
terminy rekrutacji, mają na to czas do końca kwietnia.

Na stronie znajduje się również application form do pobrania dla studentów.

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm#mal

Przypominam, że studenci zainteresowani uczestnictwem w kursie przesyłają
wypełniony application form na adres erasmus@amu.edu.pl.
Wszyscy zakwalifikowani na EILC studenci otrzymują dodatkowe, miesięczne
stypendium wypłacane po dostarczeniu certyfikatu potwierdzającego ukończenie
kursu.

Proszę pamiętać, że dodatkowe dofinansowanie otrzymują TYLKO studenci,
którzy aplikują na kurs za pośrednictwem biura Erasmus.

Z wyrazami szacunku,
Patrycja Milecka
_ _
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: 061 829 4339
fax: 061 829 4406
e-mail: erasmus@amu.edu.pl