Zagraniczne przekazy pieniężne

Dla zainteresowanych!

Informacja nt. możliwości przesyłania pieniędzy za granicę:   LCC International.com