DOFINANSOWANIE STYPENDYSTÓW ERASMUSA

DOFINANSOWANIE

ERASMUS 2008/09

 

Zgodnie z decyzją prorektora ds. studenckich prof. Zbigniewa Pilarczyka z dnia 25.05.2009 uprzejmie informuję, że stypendyści wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2008/2009 otrzymują jednorazowe dofinansowania wg następujących zasad:

 

1.    

Stawki dofinansowań:

     pobyt I-semestralny – 600 Euro

pobyt II-semestralny – 1200 Euro

pobyt I- semestralny, przedłużony o II semestr – 1200 Euro

2.    

Kwoty dofinansowań będą wypłacane sukcesywnie po rozliczeniu studenta na macierzystym wydziale tj. po dostarczeniu Transcript of Records z wymaganą ilością punktów oraz po wypełnieniu ankiety on-line.

3.    

Przelewy będą realizowane:

pobyt I-semestralny od 08.06.2009 – 15.07.2009 (rozliczenie pobytu do 2.06.09)

pobyt II-semestralny od 01.07.2009 – 15.09.2009 (rozliczenie pobytu do 15.09.09)

4.    

Brak rozliczenia stypendium w w/w terminach skutkuje nie wypłaceniem dofinansowań.

 

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Koordynator Uczelniany Programu LLP-Erasmus