DRZWI OTWARTE ERASMUSA NA WYDZIALE NEOFILOLOGII

DRZWI OTWARTE ERASMUSA

Zapraszamy na stoisko informacyjne dot. programu LLP/Erasmus w holu głównym Collegium Novum, w dniu 21.01.2010 r., w godzinach od 11.00 do 15.00. Na spotkaniu możliwość uzyskania informacji nt: nowej elektronicznej rekrutacji 2010/11, umów partnerskich, wyjazdów na studia i praktyki, słowem wszystko o Erasmusie!

 Magdalena Ratajczak