KURSY EILC (Erasmus Intensive Language Course)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że Komisja Europejska ogłosiła już listę Uniwersytetów
organizujących kursy językowe Erasmus Intensive Language Courses (EILC)
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

Przypominam, że zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają
swoje kandydatury za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą UAM.
Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i
przesyła go pocztą elektroniczną na adres erasmus@amu.edu.pl. Uczelnia
wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta
oraz podaje dane osoby kontaktowej ds. Erasmusa.
Uwaga! Zgłoszenia powinny zostać wysłane tylko w formie elektronicznej.

Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za
zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z
zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu
kulturalnego.
Wszyscy zakwalifikowani na EILC studenci otrzymują dodatkowe dofinansowanie
w wysokości 300 Euro. Dofinansowanie zostanie wypłacone, pod warunkiem
dostarczenia do biura DWZ UAM kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie
kursu. Udział w kursie EILC nie jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu na
stypendium o 1 miesiąc.

Dofinansowanie pobytu na kursie EILC otrzymują tylko studenci, którzy
aplikują na kurs za pośrednictwem biura DWZ UAM.

Z poważaniem,
Patrycja Milecka

_ _

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: 61 829 4339
fax: 61 829 4406
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Adam Mickiewicz University in Poznan
International Relations Office
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4339
fax: +48 61 829 4406
e-mail: erasmus@amu.edu.pl