Zmiana dyzuru w dniu 1 lipca 2010 r.

Uwaga! W dniu 1 lipca 2010 r. dyżur koordynatora wydziałowego Erasmusa wyjątkowo w godzinach 9.00-10.00.

Magdalena Ratajczak