Main

warning: Creating default object from empty value in /var/www/erasmus+/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
newsy

PRZENIESIENIE BIURA ERASMUSA

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 27.01.2009 BIURO ERASMUSA ZOSTAŁO PRZENIESIONE DO POKOJU 101B COLLEGIUM NOVUM

 

 

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM ERASMUS 2008/2009

W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (letni) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę z-cy dyrektora ds. dydaktycznych na Państwa kierunku (oraz zgodę promotora pracy licencjackiej/ magisterskiej, jeżeli tak postanowi z-ca dyrektora),*
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,*
  • złożyć podanie o indywidualną organizację studiów (odrębny wniosek dla stypendystów Erasmusa).

*UWAGA!!! Wszystkie wymagane opinie i zgody (na UAM) powinny znaleźć się na jednym wniosku (o indyw. org. studiów - nie na odrębnych pismach)

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI

Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o indywidualną organizację studiów (http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 ). Nastepnie proszę złożyć wniosek w dziekanacie do decyzji Pani Dziekan. Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.

DOFINANSOWANIE

Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. Istnieje szansa, iż wzorem lat ubiegłych będą jednak dostępne dodatkowe środki finansowe, ale o tym dowiemy sie dopiero pod koniec roku akademickiego. Zostaniecie Państwo powiadomieniu o decyzji Koordynatora uczelnianego w stosownym komunikacie.

TERMIN

Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy się semester zimowy i rozpoczyna letni) oraz dla Państwa kierunków w Polsce.

LEARNING AGREEMENT

Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 23 marca 2009 r. Po stronie UAM najpierw zatwierdza go z-ca dyr. ds. dydaktycznych, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.

Magdalena Ratajczak
Koordynator wydziałowy

Przedużenie terminu - fundusz dla niepełnosprawnych

Uwaga!

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ktróre chcą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd w ramach Erasmusa (2008/09) mogą składać wnioski w przedłużonym terminie do: 

1 kwietnia 2009 r. - studenci

1 czerwca 2009 r. - pracownicy 

Zainteresowanych proszę o kontakt z p. Anna Bilon, DPMiWZ, tel. 829 44 30 (w odpowiednio wczesniejszym terminie).

 

Magdalena Ratajczak 

UMOWY ERASMUSA - STUDIA 2008/09

Stypendyści Erasmusa!

Informujemy, iż można już podpisywać umowy na wyjazd na studia w ramach Erasmusa w roku 2008/09. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które wyjeżdżają na I sem lub cały rok. Osoby, które wybrały stypendium na II sem mogą podpisać umowę odpowiednio później.

Przy podpisie umowy potrzebny jest wypełniony formularz o koncie bankowym i dowód osobisty. Prosimy zgłaszać się do pokoju 612 (Coll. Novum A) w godzinach dyżuru, tj: wtorki 11-12 i czwartki 10-11 w lipcu, sierpniu i wrześniu br. (a nawet później).

Po podpisaniu umowy prześlemy na Państwa adres (lub odbiór na miejscu) 1 egz. umowy wraz z zaświadczeniem o statusie studenta Erasmusa - potrzebne m.in. do NFZ w celu wyrobienia karty na leczenie za granicą.

Z pozdrowieniami,

Magdalena Ratajczak

 

ERASMUS 2008/09-WOLNE MIEJSCA

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca!

Wykaz wolnych miejsca na wyjazdy stypendialne Erasmusa w roku 2008/09 został umieszczony w zakładce Studia> Rekrutacja.

Magdalena Ratajczak

 

KURS JęZYKA GRECKIEGO DLA STYPENDYSTóW ERASMUSA

KURS JĘZYKA GRECKIEGO DLA STYPENDYSTÓW ERASMUSA

TERMIN: 24.06.08-04.07.08

GODZINY: 9-12.40

MIEJSCE: SALA 203 BLOK B COLLEGIUM NOVUM

KURSY Są NIEODPłATNE!!! ZAPISY PRZYJMUJE DWZ - Collegium Minus

PROWADZĄCY: dr Karolina Gortych, mail: socrates.ij@gmail.com

Wyjazdy kadry dydaktycznej w 2008/09

ZGŁOSZENIA NA WYJAZDY W RAMACH LLP/ERASMUS - TEACHING STAFF MOBILITY 2008/09

UWAGA!!!

Osoby zainteresowane wyjazdami w ramach wymiany kadry dydaktycznej w roku akademickim 2008/09 proszę o przesłanie zgłoszeń drogą emailową do koordynatorów instytutowych do dnia 15 września 2008 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, obywatelstwo, PESEL, miejsce wyjazdu, termin.

Więcej nt. wyjazdów pracowników w ramach Erasmusa na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/32

Magdalena Ratajczak

 

KURSY JęZYKOWE NA UAM - dla stypendystów programu ERASMUS

UWAGA !

STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS 2008/09

Przedwyjazdowe

KURSY JĘZYKOWE NA UAM

TERMIN: w dniach 23 - 4.07.2008

MIEJSCE: HCP, ul. 28 Czerwca 1956

PROWADZĄ: Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM

Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska

  • grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

  • grupa zaawansowana: godz. 12.45-16.00

Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, mgr K. Kieszkowska

(godz. 9-12.15)

Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

Język turecki (dla początkujących): Gulaikhan Akhtayeva, (godz. 9-12.15)

Zapisy na kursy do 19.06: Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1)

tel. 0618294368/30/39 lub: socrates@amu.edu.pl

Karolina Pawlak ERASMUS NEO

URODZINOWA MAJóWKA Z ERASMUSEM

Wszystkich studentów, a zwłaszcza przyszłorocznych stypendystów programu Erasmus, serdecznie zapraszamy na piknik z okazji 10 urodzin obecności programu LLP Erasmus na UAM!!!!!!! Program spotkania:

17.00 - otwarcie pikniku przez władze Uniwersytetu

17.25 - rozpoczęcie loterii

17.30 - wielkie grillowanie, otwarcie namiotów narodowych, rozpoczęcie gier narodowych

18.30 - ogłoszenie wyników loterii

19.00 - koncerty zespołów: MS411, Los Grandes Rudeboys, Ene Due Rabe, Plotki, Metal Notes

22.00 - zakończenie

Zapraszamy wszystkich studentów!!!!! To świetna okazja dowiedzieć się bezpośrednio od Erasmusów jak wyglądają studia na zagranicznej uczelni. Możecie pograć we francuskie boule, posłuchać hiszpańskiej muzyki i skosztować tureckiej kuchni!!!

Podczas pikniku ESN UAM przeprowadzi nabór na przyszłorocznych opiekunów Erasmusów - to jedyna okazja aby zostac Mentorem!!!!

Szczegóły: esn.amu.edu.pl

Organizatorzy: ESN UAM, DPMiWZ, zagraniczni studenci na UAM

ZAPRASZAMY!!!!!

 

Konkurs dla stypendystów Erasmusa!!!

Jedziesz na Erasmusa? Przyłącz się do promocji naszego Uniwersytetu. W związku ze zbliżającymi się obchodami X lecia programu LLP Erasmus, zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich studentów wyjeżdżających na Erasmusa w roku akademickim 2008/2009. Konkurs nosi nazwę "Mój UAM" i zadaniem uczestników jest przygotowanie piosenki, prezentacji multimedialnej, plakatu, wiersza, monologu....lub innej formy prezentacji naszego Uniwersytetu (w dowolnym języku). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Termin składania prac: 12 maja w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, ul. Wieniawskiego 1, pok. 217 (Biuro Programu Erasmus)

Ogłoszenie wyników i prezentacja najlepszych prac podczas Majówki Erasmusa 16 maja na kampusie Morasko (Collegium Physicum). 

Szczegóły www.esn.amu.edu.pl 

Karolina Pawlak

Erasmus/NEO