Main

warning: Creating default object from empty value in /var/www/erasmus+/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
newsy

Zmiana dyzuru w dniu 1 lipca 2010 r.

Uwaga! W dniu 1 lipca 2010 r. dyżur koordynatora wydziałowego Erasmusa wyjątkowo w godzinach 9.00-10.00.

Magdalena Ratajczak

Wolne miejsca 2010-2011

Lista wolnych miejsc na stypendia Erasmusa 2010-2011 jest dostępna  w zakładce rekrutacja . Zapraszamy!

Magdalena Ratajczak

KURSY JĘZYKOWE NA UAM

 

UWAGA ! STYPENDYŚCI PROGRAMU

ERASMUS  2010/11

KURSY JĘZYKOWE NA UAM

w  dniach 21-25.06 i 28.06-2.07 2010 r.

w Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956

Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM poprowadzą doskonalące kursy językowe

 

Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

 

Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska / mgr E. Skowrońska

·       

grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

·       

grupa zaawansowana: godz. 9.00-12.15

 

Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

 

Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, (godz. 9-12.15)

 

Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

 

Język portugalski : dr S. Mikołajczak ( godz. 16 -19.15, Coll. Novum )

 

Język turecki (dla początkujących): mgr Mustafa Saral (godz.9-12.15,

                                Międzychodzka 5 )

 

Język grecki  (dla początkujących ): prof dr hab. Krystyna Tuszyńska-Maciejewska

                                godz. 10:00 – 13.30, s. 124 B Coll. Novum )

 

Zapisy na kursy do 15.06:  Biuro Erasmusa DWZ (Wieniawskiego 1)                     

                                              tel. 0618294368/30/39

 

Kursy dotyczą tylko stypendystów Erasmusa i są bezpłatne!

DOFINANSOWANIE 2009-2010

DOFINANSOWANIE ERASMUSA 2009-2010


Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Jacka Witkosia z dnia 17.05.10 r.,  uprzejmie informuję, że stypendyści wyjeżdżający na studia i praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2009/2010 otrzymują jednorazowe dofinansowania wg następujących zasad:

            Stawki dofinansowań:

      pobyt I-semestralny – 150 euro

pobyt II-semestralny – 300 euro

pobyt I- semestralny przedłużony o II semestr – 300 euro

stażyści ( wyjazdy na praktykę studencką ) – 150 euro

 

Kwoty dofinansowań będą wypłacane sukcesywnie po rozliczeniu studenta na macierzystym wydziale tj. po dostarczeniu Transcript of Records z wymaganą ilością punktów, karty ekwiwalencji, Learning Agreement (ze zmianami), zaświadczenia o długości pobytu oraz po wypełnieniu ankiety on-line. W przypadku praktyk konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk wraz z krótką oceną opisową oraz wypełnienie ankiety on-line. Z uwagi na konieczność finansowego rozliczenia roku 2009/2010 do dnia 30.09.2010 r., dofinansowania wypacane będą w nieprzekraczalnym terminie  do 20.09.2010 r.

 

     Ewentualną zmianę konta bankowego prosze zgłosić bezpośrednio do DWZ na adres email: erasmus@amu.edu.pl     

 

 Magdalena Ratajczak 


Poczta elektroniczna U-MAIL

UWAGA STYPENDYŚCI ERASMUSA (STUDIA)

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU NA STYPENDIUM (RÓWNIEŻ KORESPONDENCJA Z ZAGRANICY) BĘDĄ PRZESYŁANE TYLKO NA PAŃSTWA POCZTĘ U-MAIL W USOSie. BARDZO WAŻNE JEST, ABY REGULARNIE SPRAWDZAĆ SWOJĄ SKRZYNKĘ. PRZYPOMINAM, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA PRZEKIEROWANIA POCZTY (KONTAKT: INFORMATYK WYDZIAŁOWY, p. 121 B)

 

Magdalena Ratajczak 

 

Po zakwalifikowaniu sie na Erasmusa

Informacja dla osób, ktore zakwalifikowały się na Erasmusa 2010-2011 - wyjazd na studia: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

KURSY EILC (Erasmus Intensive Language Course)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że Komisja Europejska ogłosiła już listę Uniwersytetów
organizujących kursy językowe Erasmus Intensive Language Courses (EILC)
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

Przypominam, że zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają
swoje kandydatury za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą UAM.
Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i
przesyła go pocztą elektroniczną na adres erasmus@amu.edu.pl. Uczelnia
wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta
oraz podaje dane osoby kontaktowej ds. Erasmusa.
Uwaga! Zgłoszenia powinny zostać wysłane tylko w formie elektronicznej.

Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za
zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z
zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu
kulturalnego.
Wszyscy zakwalifikowani na EILC studenci otrzymują dodatkowe dofinansowanie
w wysokości 300 Euro. Dofinansowanie zostanie wypłacone, pod warunkiem
dostarczenia do biura DWZ UAM kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie
kursu. Udział w kursie EILC nie jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu na
stypendium o 1 miesiąc.

Dofinansowanie pobytu na kursie EILC otrzymują tylko studenci, którzy
aplikują na kurs za pośrednictwem biura DWZ UAM.

Z poważaniem,
Patrycja Milecka

_ _

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: 61 829 4339
fax: 61 829 4406
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Adam Mickiewicz University in Poznan
International Relations Office
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4339
fax: +48 61 829 4406
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

II NABÓR na ERASMUSA

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendia ERASMUSA! Trwają zapisy na wyjazdy w roku 2010-2011. Więcej szczegółów nt. II naboru w zakładce rekrutacja .

Magdalena Ratajczak

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI na ERASMUSA

UWAGA! REKRUTACJA NA ERASMUSA PRZEDŁUŻONA

Informujemy, iż możliwość zapisywania się na stypendia Erasmusa w roku 2010-2011 została przedłużona do 7 marca br. Przypominam, iż  w celu wzięcia udziału w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie USOSweb oraz skontaktować się z koordynatorem instytutowym w celu dostarczenia wymaganych dokumentów. Więcej informacji o rekrutacji tutaj  

Magdalena Ratajczk