Main

warning: Creating default object from empty value in /var/www/erasmus+/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
newsy

KURSY JĘZYKOWE EILC 2008/09

Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC


Szanowni Państwo,

Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie, czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses).

Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa. UWAGA: oferta dotyczy także studentów wyjeżdżających na praktyki zawodowe w ramach Erasmusa (jeżeli akurat pasuje termin).

Więcej informacji o kursach EILC oraz formularz zgłoszeniowy dla studenta znajdziecie Państwo na stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/8
oraz na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/programmes/erasmus+/erasmus/eilc/index_en.html

Szczegółowe iformacje nt. rodzaju kursów EILC organizowanych w roku 2008/09 na stronie:
http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=156&doc=1000734
w najbliższym czasie. Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualnych informacji.

Studenci mogą przesyłać podania na EILC do koordynatora wydziałowego na adres: erasmus@ifa.amu.edu.pl do 21 maja 2008 r. – wyjazdy roczne i na I sem oraz do 21 października 2008 r. – wyjazdy na II sem.

UWAGA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Magdalena Ratajczak

 

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uwaga!!!

Dodatkowe stypendia dla osób niepełnosprawnych

 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na wyjazd Erasmusa (2008/09) dla osób niepełnosprawnych. Zakwalifikowani studenci z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności powinni jak najszybciej zgłosić się do Pani Anny Bilon, DPMiWZ – Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (Coll. Minus, p. 207) w celu wypełnienia odpowiedniego podania. Termin składania podań upływa z dniem 30.06.2008 r. – wyjazdy roczne i na I sem i 31.12.2008 r. – wyjazdy na II sem.

Magdalena Ratajczak

DOFINANSOWANIE DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU ERASMUS 07/08

 
Szanowni Państwo,

Decyzją Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Kazimierza
Przyszczypkowskiego, stypendystom Programu Erasmus w roku akademickim
2007/08 zostało przyznane dodatkowe dofinansowanie ze środków przesłanych
UAM przez Agencję Narodową Programu Erasmus (środki nie wykorzystane przez
inne uczelnie).

Studenci UAM otrzymują jednorazowe dofinansowanie w następującej wysokości:

1/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr (I lub II) - 400 Euro

2/ stypendyści przebywający za granicą dwa semestry zgodnie z pierwotna
umową - 800 Euro

3/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr i przedłużający pobyt
na własny koszt na drugi semestr - 1000 Euro.

Komunikat ukaże się na stronie internetowej programu Erasmus. Studenci
którzy zmienili konto, proszeni są o jego aktualizację w Dziale Programów
Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą celem dokonania przelewu
pieniędzy.

Z pozdrowieniem,

Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus na UAM

Stypendia ERASMUS 08/09 - Zebranie organizacyjne

Uwaga!

Osoby wyjeżdżające na stypendium Erasmusa w roku akademickim 2008/2009

Zapraszamy na zebranie organizacyjne z Prodziekanem prof. Mirosławem Lobą, które odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 13.00 w sali C1 (Coll. Novum); przewidywany czas zebrania 30 min.

Magdalena Ratajczak
Koordynator wydziałowy
LLP/ERASMUS

Zmiana terminu rekrutacji dla Neofilologii

UWAGA!

Termin rekrutacji na Erasmusa (STUDIA) uległ zmianie.

Szczegóły na: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

MRatajczak

 

 

Rekrutacja w IFA

UWAGA!

studenci II, III roku BA oraz I SUM studiów dziennych i zaocznych IFA

Rekrutacja na stypendia zagraniczne (STUDIA) w ramach programu wymiany studentów LLP/ERASMUS na rok akademicki 2008/09 odbędzie się w dniach:

18.02-3.03.2008 r.- składanie dokumentów w sekretariacie IFA , p. 608
4-18.03.2008 r. - rozpatrywanie podań
Ogłoszenie wyników po 18 marca br.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony (na komputerze) i wydrukowany formularz kwalifikacyjny (dostępny na stronie http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+)

Magdalena Ratajczak
Koordynator instytutowy
LLP/ERASMUS

 

Dzień ERASMUSA

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
Koordynatorzy Programu ERASMUS i Erasmus Student Network

zapraszają na

 Erasmus Day

DZIEŃ ERASMUSA
NA UAM

stypendia zagraniczne UE

24. 01. 2008 r. (czwartek) - godz. 15.00.

Collegium Minus (Mała Aula, sala XVII)

PROGRAM DNIA ERASMUSA:

Hol / Mała Aula - I piętro Collegium Minus

15.00      Recepcja uczestników, 
               Otwarcie stoisk- oferty stypendialnej wydziałów UAM

Sala XVII

15.15      Powitanie uczestników
               Prorektor UAM prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

15.30      Program ERASMUS na UAM  
               Koordynator Uczelniany, prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

16.00      Inne zagraniczne oferty stypendialne  
               Kierownik DPMiWZ UAM mgr Jerzy Laskowski

             Mała Aula

16.30     Prezentacja oferty stypendialnej wydziałów UAM
              (Koordynatorzy Wydziałowi Instytutowi Programu Erasmus)

Poczęstunek dla uczestników

Sala XVII

               18.00      Działalność Erasmus Student Network

18.15      Studenci UAM o programie Erasmus
               Relacje z zagranicznych pobytów stypendialnych. 
               Studenci zagraniczni o swoich uczelniach i pobycie na UAM

Ok. 20.00      Zakończenie imprezy

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM I DOFINANSOWANIE

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM 

W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (wiosenny) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć podanie o urlop dziekański czynny.

Kolejność załatwiania formalności:

Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

DOFINANSOWANIE

Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. W związku tym, iż w ubiegłych latach pojawiały się jednak dodatkowe środki pod koniec roku akademickiego, proszę o złożenie również podania z prośbą o dofinansowanie. Podanie należy zaadresować do Prorektora prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego i złożyć u koordynatora wydziałowego.  

TERMIN 

Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

LEARNING AGREEMENT 

Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 18 marca 2008 r.  Po stronie UAM najpierw zatwierdza go koordynator instytutowy, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.  

Magdalena Ratajczak
Koordynator wydziałowy
LLP/Erasmus

Wolne miejsca

Lista wolnych miejsc w ramach Erasmusa na naszym wydziale znajduje sie w zakładce Rekrutacja.

Zapraszam, MRatajczak

Zapisy na sem mgr dla Erasmusowców

Komunikat dla studentów III BA IFA - stypendystów programu LLP/Erasmus

Decyzją dziekana osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którym przyznano stypendia Erasmus na 1 semestr 2007/2008 roku, zostaną przyjęte na studia po złożeniu pisemnej deklaracji dotyczącej
wyboru seminarium, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej, ale tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich formalnych wymogów (rejestracja on-line, uiszczenie opłaty, dostarczenie w stosownym
czasie wymaganych dokumentów, etc.). Deklaracje wyboru seminarium (pierwszego wyboru i drugiego wyboru) proszę składać w formie pisemnej na ręce prof. A. Cieślickiej (można zostawiać w sekretariacie IFA).

prof. Anna Cieślicka