Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2010-12-10 11:59

  Informujemy, że termin na podpisanie umów mija 15 GRUDNIA!

  Zainteresowane osoby prosimy o mobilizację lub przekazanie pisemnej (lub drogą mailową) ) rezygnacji z wyjazdu  do Biura Erasmusa Wydz. Neofilologii, pokój.101, bud.B

  jkuzniak@ifa.amu.edu.pl

  ssobkowiak@ifa.amu.edu.pl

  (UWAGA! Zmiana godzin dyżuru!)

   

  Koordynator Wydziałowy

  Justyna Kuźniak, Wydz.Neofilologii UAM

 • 2010-12-10 11:27

  Informujemy, że  nastapiła zmiana dni i godz.dyżurów  biura ERASMUS Wydziału Neofilologii:

  WTOREK / TUESDAY  12.00-15.00

  PIĄTEK / FRIDAY        11.00-13.00

  Koordynator Wydziałowy

  mgr Justyna Kuźniak

 • 2010-08-12 11:02

  ZMIANA DECYZJI REKTORA W SPRAWIE DOFINANSOWAŃ 2009-2010 

  Ze względu na zakwestionowanie przez Agencję Narodową sposobu rozliczenia stypendium Erasmusa 2009-2010 Rektor UAM został niestety zmuszony do zmiany decyzji (z dnia 17.05.br.) w sprawie wypłaty dofinansowań dla stypendystów Erasmusa. Dofinansowanie otrzymają jedynie studenci, którzy przedłużyli swój pobyt za granicą o kolejny semester nie otrzymując nań grantu.

  Więcej informacji nt. powyższych zmian > Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ): erasmus@amu.edu.pl

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-08-10 10:11

  Zmiana godzin podpisywania umów 2010-2011

  Informujemy, iż od 12 sierpnia br. umowy będzie można podpisywać na dyżurze we wtorki i czwartki w godzinach od 11.00 do 12.00 w sali 101B.

  Magdalena Ratajczak

   

   

   

 • 2010-08-10 09:46

  W dniu 17.08.br.  dyzur koordynatora wydziałowego ds. Eramusa jest odwołany. Za zmiany przepraszamy.

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-07-13 08:21

  W DNIACH:

   

  - 20 LIPCA (WTOREK)

  - 27 LIPCA (WTOREK)

   

  DYŻUR BIURA ERASMUSA ODWOŁANY. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 • 2010-06-30 07:22

  Uwaga! W dniu 1 lipca 2010 r. dyżur koordynatora wydziałowego Erasmusa wyjątkowo w godzinach 9.00-10.00.

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-06-28 13:36

  Lista wolnych miejsc na stypendia Erasmusa 2010-2011 jest dostępna  w zakładce rekrutacja . Zapraszamy!

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-05-31 13:06

   

  UWAGA ! STYPENDYŚCI PROGRAMU

  ERASMUS  2010/11

  KURSY JĘZYKOWE NA UAM

  w  dniach 21-25.06 i 28.06-2.07 2010 r.

  w Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956

  Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM poprowadzą doskonalące kursy językowe

   

  Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

   

  Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska / mgr E. Skowrońska

  ·       

  grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

  ·       

  grupa zaawansowana: godz. 9.00-12.15

   

  Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

   

  Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, (godz. 9-12.15)

   

  Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

   

  Język portugalski : dr S. Mikołajczak ( godz. 16 -19.15, Coll. Novum )

   

  Język turecki (dla początkujących): mgr Mustafa Saral (godz.9-12.15,

                                  Międzychodzka 5 )

   

  Język grecki  (dla początkujących ): prof dr hab. Krystyna Tuszyńska-Maciejewska

                                  godz. 10:00 – 13.30, s. 124 B Coll. Novum )

   

  Zapisy na kursy do 15.06:  Biuro Erasmusa DWZ (Wieniawskiego 1)                     

                                                tel. 0618294368/30/39

   

  Kursy dotyczą tylko stypendystów Erasmusa i są bezpłatne!

 • 2010-05-18 11:56

  DOFINANSOWANIE ERASMUSA 2009-2010


  Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Jacka Witkosia z dnia 17.05.10 r.,  uprzejmie informuję, że stypendyści wyjeżdżający na studia i praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2009/2010 otrzymują jednorazowe dofinansowania wg następujących zasad:

              Stawki dofinansowań:

        pobyt I-semestralny – 150 euro

  pobyt II-semestralny – 300 euro

  pobyt I- semestralny przedłużony o II semestr – 300 euro

  stażyści ( wyjazdy na praktykę studencką ) – 150 euro

   

  Kwoty dofinansowań będą wypłacane sukcesywnie po rozliczeniu studenta na macierzystym wydziale tj. po dostarczeniu Transcript of Records z wymaganą ilością punktów, karty ekwiwalencji, Learning Agreement (ze zmianami), zaświadczenia o długości pobytu oraz po wypełnieniu ankiety on-line. W przypadku praktyk konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk wraz z krótką oceną opisową oraz wypełnienie ankiety on-line. Z uwagi na konieczność finansowego rozliczenia roku 2009/2010 do dnia 30.09.2010 r., dofinansowania wypacane będą w nieprzekraczalnym terminie  do 20.09.2010 r.

   

       Ewentualną zmianę konta bankowego prosze zgłosić bezpośrednio do DWZ na adres email: erasmus@amu.edu.pl     

   

   Magdalena Ratajczak