Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2007-04-04 11:31

  Uwaga! Zebranie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na stypendium Erasmusa - więcej szczegółów pod hasłem Rekrutacja.

   Magdalena Ratajczak

 • 2007-03-28 09:50

  Uwaga!!! Studenci I SUM IFA przebywający za granicą - komunikat w sprawie PNJA 

  NOTICE:
  Could any 1st year MA students who have been away for the entire academic year thus far on a Socrates/Erasmus program etc please contact the MA writing coordinator - Colin Phillips - as soon as possible. Please head your email "MA Writing" - my address is on the uni website.

  Many thanks
  Colin Phillips

 • 2007-03-15 12:26

   Wyjazdy pracowników nieakademickich

  W roku akademickim 2007/08 w ramach programu Erasmus po raz pierwszy będą mieli możliwość wyjechać na krótkie szkolenia zagraniczne pracownicy nie będący pracownikami akademickimi. Jest to zupełna nowość, dlatego nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów organizacyjnych. Jednak szacunkową liczbę chętnych musimy podać w najbliższych dniach, dlatego proszę potencjalnych zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia do swoich koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  imię i nazwisko

  stanowisko

  charakter szkolenia (czego miałoby dotyczyć szkolenie)

  instytucja goszcząca (nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie, dlatego liczy się własna inwencja, pomysł, kontakt; lista naszych partnerów dot. wymiany studentów i kadry dydaktycznej znajduje się na stronie www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+ - możliwe, że z tymi ośrodkami najłatwiej będzie nawiązać (na początek) współpracę dot. wymiany innych pracowników)

  Magdalena Ratajczak

 • 2007-03-07 12:45

  Praktyki dla studentów w ramach programu LLP/Erasmus

  W roku akademickim 2007/08 studenci będą mogli po raz pierwszy w ramach programu Erasmus skorzystać z wyjazdów zagranicznych na praktyki. Ponieważ jest to zupełna nowość nie są jeszcze do końca ustalone wszystkie szczegóły.  Na chwilę obecną wiemy, że:

  - praktyki/staż powinny być zbieżne z profilem studiów;
  - nie mogą trwać krócej niż 3 miesiące i są realizowane na zasadzie przerwy w studiach;
  - praktyki można łączyć z pobytem stypendialnym;
  - osoba, która była już na stypednium w ramach Erasmusa może wyjechać na praktyki, ale też tylko jeden raz;
  - w tej chwili nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie (tu przyda sie bardzo przedsiębiorczość kandydatów na wyjazd); 
  - kwota grantu na razie nie jest znana, może ok. 300 EURO na m-c.

  Osoby wstępnie zainteresowane odbyciem stażu za granicą proszę o przesłanie emailem swojego zgłoszenia do koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.
  W zgłoszeniu należy podać:
  - imię i nazwisko, rok studiów, kierunek
  - rodzaj praktyk jakie Państwo chcecie zrealizować; w jakiej instytucji, w którym mieście.

  Magdalena Ratajczak 

 • 2007-03-07 12:01

  W związku z tym, iż nadal oczekujemy na niektóre uaktualnione umowy od naszych parterskich uniwersytetów w Europie zmuszeni jesteśmy przesunąć, a właściwie wydłużyć,  termin rekrutacji o parę dni. Dokumenty będzie można składać do dnia 18 marca br., a wyniki kwalifikacji poznamy po 28 marca br.

 • 2007-02-19 09:34

  Erasmus Day - Dzień Erasmusa na UAM

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem LLP/Erasmus na tzw. Erasmus Day, ktory w tym roku odbędzie sie w Collegium Minus, 23 lutego 2007 r. w godzinach 15:30-20.00. 

  Magdalena Ratajczak

 • 2007-01-23 09:02

  PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR

  W celu przedłużenia stypendium Socratesa na kolejny semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej,
  • zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć (osobiście) podanie o urlop dziekański czynny.

  Kolejność załatwiania formalności:

  mając pisemną zgodę uczelni za granicą należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

  Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Nie ma dofinansowania.

  Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

  Magdalena Ratajczak

 • 2007-01-22 12:10

  UWAGA! STYPENDYŚCI ERASMUSA W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

  Przypominam, iż obowiązkiem każdego stypendysty Erasmusa jest wypełnienie ankiety (online) po odbyciu studiów zagranicznych. Ankieta jest już dostępna na stronie:

  http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=13&doc=1000212

  Wymagane hasło brzmi erazm (jest ono wspólne dla wszystkich uczelni, studentów itp.). Ankieta jest sumowana elektronicznie w Warszawie i tam opracowywana zbiorczo. UAM ma wgląd w liczbę nadesłanych ankiet i może monitować osoby o dopełnienie tego obowiązku.

  Magdalena Ratajczak