Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2010-04-28 21:21

  UWAGA STYPENDYŚCI ERASMUSA (STUDIA)

  WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU NA STYPENDIUM (RÓWNIEŻ KORESPONDENCJA Z ZAGRANICY) BĘDĄ PRZESYŁANE TYLKO NA PAŃSTWA POCZTĘ U-MAIL W USOSie. BARDZO WAŻNE JEST, ABY REGULARNIE SPRAWDZAĆ SWOJĄ SKRZYNKĘ. PRZYPOMINAM, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA PRZEKIEROWANIA POCZTY (KONTAKT: INFORMATYK WYDZIAŁOWY, p. 121 B)

   

  Magdalena Ratajczak 

   

 • 2010-04-26 10:57

  Informacja dla osób, ktore zakwalifikowały się na Erasmusa 2010-2011 - wyjazd na studia: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

 • 2010-04-12 09:42
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuje, że Komisja Europejska ogłosiła już listę Uniwersytetów
  organizujących kursy językowe Erasmus Intensive Language Courses (EILC)
  http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

  Przypominam, że zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają
  swoje kandydatury za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą UAM.
  Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i
  przesyła go pocztą elektroniczną na adres erasmus@amu.edu.pl. Uczelnia
  wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta
  oraz podaje dane osoby kontaktowej ds. Erasmusa.
  Uwaga! Zgłoszenia powinny zostać wysłane tylko w formie elektronicznej.

  Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za
  zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z
  zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu
  kulturalnego.
  Wszyscy zakwalifikowani na EILC studenci otrzymują dodatkowe dofinansowanie
  w wysokości 300 Euro. Dofinansowanie zostanie wypłacone, pod warunkiem
  dostarczenia do biura DWZ UAM kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie
  kursu. Udział w kursie EILC nie jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu na
  stypendium o 1 miesiąc.

  Dofinansowanie pobytu na kursie EILC otrzymują tylko studenci, którzy
  aplikują na kurs za pośrednictwem biura DWZ UAM.

  Z poważaniem,
  Patrycja Milecka

  _ _

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Dział Współpracy z Zagranicą
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  tel: 61 829 4339
  fax: 61 829 4406
  e-mail: erasmus@amu.edu.pl

  Adam Mickiewicz University in Poznan
  International Relations Office
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  tel: +48 61 829 4339
  fax: +48 61 829 4406
  e-mail: erasmus@amu.edu.pl
 • 2010-03-23 14:11

  Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendia ERASMUSA! Trwają zapisy na wyjazdy w roku 2010-2011. Więcej szczegółów nt. II naboru w zakładce rekrutacja .

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-02-22 08:02

  UWAGA! REKRUTACJA NA ERASMUSA PRZEDŁUŻONA

  Informujemy, iż możliwość zapisywania się na stypendia Erasmusa w roku 2010-2011 została przedłużona do 7 marca br. Przypominam, iż  w celu wzięcia udziału w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie USOSweb oraz skontaktować się z koordynatorem instytutowym w celu dostarczenia wymaganych dokumentów. Więcej informacji o rekrutacji tutaj  

  Magdalena Ratajczk

 • 2010-02-03 13:30
 • 2010-01-28 13:08

  ERASMUS 2010-2011

  Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2010-2011 będzie trwała od 1 do 28 lutego 2010 r. Więcej  informacji w zakładce rekrutacja. Zapraszamy!

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2010-01-19 13:28

  DRZWI OTWARTE ERASMUSA

  Zapraszamy na stoisko informacyjne dot. programu LLP/Erasmus w holu głównym Collegium Novum, w dniu 21.01.2010 r., w godzinach od 11.00 do 15.00. Na spotkaniu możliwość uzyskania informacji nt: nowej elektronicznej rekrutacji 2010/11, umów partnerskich, wyjazdów na studia i praktyki, słowem wszystko o Erasmusie!

   Magdalena Ratajczak

   

 • 2009-10-29 14:35

  Zapraszamy na debatę wszystkich zainteresowanych mobilnością. Więcej informacji: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/files/Debata_Program ramowy.doc

 • 2009-07-06 15:22