Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2010-06-30 07:22

  Uwaga! W dniu 1 lipca 2010 r. dyżur koordynatora wydziałowego Erasmusa wyjątkowo w godzinach 9.00-10.00.

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-06-28 13:36

  Lista wolnych miejsc na stypendia Erasmusa 2010-2011 jest dostępna  w zakładce rekrutacja . Zapraszamy!

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-05-31 13:06

   

  UWAGA ! STYPENDYŚCI PROGRAMU

  ERASMUS  2010/11

  KURSY JĘZYKOWE NA UAM

  w  dniach 21-25.06 i 28.06-2.07 2010 r.

  w Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956

  Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM poprowadzą doskonalące kursy językowe

   

  Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

   

  Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska / mgr E. Skowrońska

  ·       

  grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

  ·       

  grupa zaawansowana: godz. 9.00-12.15

   

  Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

   

  Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, (godz. 9-12.15)

   

  Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

   

  Język portugalski : dr S. Mikołajczak ( godz. 16 -19.15, Coll. Novum )

   

  Język turecki (dla początkujących): mgr Mustafa Saral (godz.9-12.15,

                                  Międzychodzka 5 )

   

  Język grecki  (dla początkujących ): prof dr hab. Krystyna Tuszyńska-Maciejewska

                                  godz. 10:00 – 13.30, s. 124 B Coll. Novum )

   

  Zapisy na kursy do 15.06:  Biuro Erasmusa DWZ (Wieniawskiego 1)                     

                                                tel. 0618294368/30/39

   

  Kursy dotyczą tylko stypendystów Erasmusa i są bezpłatne!

 • 2010-05-18 11:56

  DOFINANSOWANIE ERASMUSA 2009-2010


  Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Jacka Witkosia z dnia 17.05.10 r.,  uprzejmie informuję, że stypendyści wyjeżdżający na studia i praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2009/2010 otrzymują jednorazowe dofinansowania wg następujących zasad:

              Stawki dofinansowań:

        pobyt I-semestralny – 150 euro

  pobyt II-semestralny – 300 euro

  pobyt I- semestralny przedłużony o II semestr – 300 euro

  stażyści ( wyjazdy na praktykę studencką ) – 150 euro

   

  Kwoty dofinansowań będą wypłacane sukcesywnie po rozliczeniu studenta na macierzystym wydziale tj. po dostarczeniu Transcript of Records z wymaganą ilością punktów, karty ekwiwalencji, Learning Agreement (ze zmianami), zaświadczenia o długości pobytu oraz po wypełnieniu ankiety on-line. W przypadku praktyk konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk wraz z krótką oceną opisową oraz wypełnienie ankiety on-line. Z uwagi na konieczność finansowego rozliczenia roku 2009/2010 do dnia 30.09.2010 r., dofinansowania wypacane będą w nieprzekraczalnym terminie  do 20.09.2010 r.

   

       Ewentualną zmianę konta bankowego prosze zgłosić bezpośrednio do DWZ na adres email: erasmus@amu.edu.pl     

   

   Magdalena Ratajczak 


 • 2010-04-28 21:21

  UWAGA STYPENDYŚCI ERASMUSA (STUDIA)

  WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU NA STYPENDIUM (RÓWNIEŻ KORESPONDENCJA Z ZAGRANICY) BĘDĄ PRZESYŁANE TYLKO NA PAŃSTWA POCZTĘ U-MAIL W USOSie. BARDZO WAŻNE JEST, ABY REGULARNIE SPRAWDZAĆ SWOJĄ SKRZYNKĘ. PRZYPOMINAM, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA PRZEKIEROWANIA POCZTY (KONTAKT: INFORMATYK WYDZIAŁOWY, p. 121 B)

   

  Magdalena Ratajczak 

   

 • 2010-04-26 10:57

  Informacja dla osób, ktore zakwalifikowały się na Erasmusa 2010-2011 - wyjazd na studia: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

 • 2010-04-12 09:42
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuje, że Komisja Europejska ogłosiła już listę Uniwersytetów
  organizujących kursy językowe Erasmus Intensive Language Courses (EILC)
  http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

  Przypominam, że zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają
  swoje kandydatury za pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą UAM.
  Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i
  przesyła go pocztą elektroniczną na adres erasmus@amu.edu.pl. Uczelnia
  wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta
  oraz podaje dane osoby kontaktowej ds. Erasmusa.
  Uwaga! Zgłoszenia powinny zostać wysłane tylko w formie elektronicznej.

  Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za
  zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z
  zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu
  kulturalnego.
  Wszyscy zakwalifikowani na EILC studenci otrzymują dodatkowe dofinansowanie
  w wysokości 300 Euro. Dofinansowanie zostanie wypłacone, pod warunkiem
  dostarczenia do biura DWZ UAM kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie
  kursu. Udział w kursie EILC nie jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu na
  stypendium o 1 miesiąc.

  Dofinansowanie pobytu na kursie EILC otrzymują tylko studenci, którzy
  aplikują na kurs za pośrednictwem biura DWZ UAM.

  Z poważaniem,
  Patrycja Milecka

  _ _

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Dział Współpracy z Zagranicą
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  tel: 61 829 4339
  fax: 61 829 4406
  e-mail: erasmus@amu.edu.pl

  Adam Mickiewicz University in Poznan
  International Relations Office
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  tel: +48 61 829 4339
  fax: +48 61 829 4406
  e-mail: erasmus@amu.edu.pl
 • 2010-03-23 14:11

  Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendia ERASMUSA! Trwają zapisy na wyjazdy w roku 2010-2011. Więcej szczegółów nt. II naboru w zakładce rekrutacja .

  Magdalena Ratajczak

 • 2010-02-22 08:02

  UWAGA! REKRUTACJA NA ERASMUSA PRZEDŁUŻONA

  Informujemy, iż możliwość zapisywania się na stypendia Erasmusa w roku 2010-2011 została przedłużona do 7 marca br. Przypominam, iż  w celu wzięcia udziału w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie USOSweb oraz skontaktować się z koordynatorem instytutowym w celu dostarczenia wymaganych dokumentów. Więcej informacji o rekrutacji tutaj  

  Magdalena Ratajczk

 • 2010-02-03 13:30