Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2010-01-28 13:08

  ERASMUS 2010-2011

  Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2010-2011 będzie trwała od 1 do 28 lutego 2010 r. Więcej  informacji w zakładce rekrutacja. Zapraszamy!

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2010-01-19 13:28

  DRZWI OTWARTE ERASMUSA

  Zapraszamy na stoisko informacyjne dot. programu LLP/Erasmus w holu głównym Collegium Novum, w dniu 21.01.2010 r., w godzinach od 11.00 do 15.00. Na spotkaniu możliwość uzyskania informacji nt: nowej elektronicznej rekrutacji 2010/11, umów partnerskich, wyjazdów na studia i praktyki, słowem wszystko o Erasmusie!

   Magdalena Ratajczak

   

 • 2009-10-29 14:35

  Zapraszamy na debatę wszystkich zainteresowanych mobilnością. Więcej informacji: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/files/Debata_Program ramowy.doc

 • 2009-07-06 15:22
 • 2009-05-26 09:43

   

  UWAGA ! STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS  2009/10

  KURSY JĘZYKOWE NA UAM

  w  dniach 22-26.06 i 29.06-3.07 2009 r.

  w Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956

  Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM poprowadzą doskonalące kursy językowe

   

  Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

  Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska / mgr E. Skowrońska

  ·       

  grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

  ·       

  grupa zaawansowana: godz. 9.00-12.15

   Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

   Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, mgr K. Kieszkowska  (godz. 9-12.15)

   Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

   Język portugalski : dr S. Mikołajczak ( godz. 16 -19.15, Coll. Novum )

   Język turecki (dla początkujących): mgr Mustafa Saral (godz.9-12.15,

                                  Międzychodzka 5 )

   Język grecki  (dla początkujących ): prof dr hab.Anna Maciejewska –

                                  Jamroziak (24-26.06 i 29.06 – 5.07.2009 r. godz. 10:30 –

                                  14.00, s.312 Coll. Novum )

   

  Zapisy na kursy do 18.06:

  Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1, pokój 207)                     

  tel. 0618294368/30/39

   

  Kursy dotyczą tylko stypendystów Erasmusa i są bezpłatne!

   

 • 2009-05-26 09:41

  DOFINANSOWANIE

  ERASMUS 2008/09

   

  Zgodnie z decyzją prorektora ds. studenckich prof. Zbigniewa Pilarczyka z dnia 25.05.2009 uprzejmie informuję, że stypendyści wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2008/2009 otrzymują jednorazowe dofinansowania wg następujących zasad:

   

  1.    

  Stawki dofinansowań:

       pobyt I-semestralny – 600 Euro

  pobyt II-semestralny – 1200 Euro

  pobyt I- semestralny, przedłużony o II semestr – 1200 Euro

  2.    

  Kwoty dofinansowań będą wypłacane sukcesywnie po rozliczeniu studenta na macierzystym wydziale tj. po dostarczeniu Transcript of Records z wymaganą ilością punktów oraz po wypełnieniu ankiety on-line.

  3.    

  Przelewy będą realizowane:

  pobyt I-semestralny od 08.06.2009 – 15.07.2009 (rozliczenie pobytu do 2.06.09)

  pobyt II-semestralny od 01.07.2009 – 15.09.2009 (rozliczenie pobytu do 15.09.09)

  4.    

  Brak rozliczenia stypendium w w/w terminach skutkuje nie wypłaceniem dofinansowań.

   

  Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

  Koordynator Uczelniany Programu LLP-Erasmus

 • 2009-05-14 08:39

  Wyniki kwalifikacji do programu LLP-Erasmus Praktyki 2009-2010 są dostępne na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/rekrutacja_praktyki

  Gratulujemy!

  Magdalena Ratajczak

 • 2009-05-14 08:35

  Lista wolnych miejsc na Erasmusa na Wydziale Neofilolologii znajduje się na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja  

  Zapraszamy!

   Magdalena Ratajczak

 • 2009-04-29 11:52

  Dla zainteresowanych!

  Informacja nt. możliwości przesyłania pieniędzy za granicę:   LCC International.com

   

 • 2009-04-16 09:46
  KOMUNIKAT Działu Współpracy z Zagranicą UAM (DWZ) w sprawie kursów EILC:

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że Komisja Europejska opublikowała już listę
  Uniwersytetów, które w roku akademickim 2009/2010 będą organizować kursy
  językowe Erasmus Intensive Language Courses.

  Poniżej przesyłam link do strony Komisji Europejskiej, przez którą można
  wejść na strony poszczególnych państw i sprawdzić listy uniwersytetów
  organizujących kursy EILC. Nie wszystkie uczelnie opublikowały już zasady i
  terminy rekrutacji, mają na to czas do końca kwietnia.

  Na stronie znajduje się również application form do pobrania dla studentów.

  http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm#mal

  Przypominam, że studenci zainteresowani uczestnictwem w kursie przesyłają
  wypełniony application form na adres erasmus@amu.edu.pl.
  Wszyscy zakwalifikowani na EILC studenci otrzymują dodatkowe, miesięczne
  stypendium wypłacane po dostarczeniu certyfikatu potwierdzającego ukończenie
  kursu.

  Proszę pamiętać, że dodatkowe dofinansowanie otrzymują TYLKO studenci,
  którzy aplikują na kurs za pośrednictwem biura Erasmus.

  Z wyrazami szacunku,
  Patrycja Milecka
  _ _
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Dział Współpracy z Zagranicą
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  tel: 061 829 4339
  fax: 061 829 4406
  e-mail: erasmus@amu.edu.pl