Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2008-05-14 10:35

  Wszystkich studentów, a zwłaszcza przyszłorocznych stypendystów programu Erasmus, serdecznie zapraszamy na piknik z okazji 10 urodzin obecności programu LLP Erasmus na UAM!!!!!!! Program spotkania:

  17.00 - otwarcie pikniku przez władze Uniwersytetu

  17.25 - rozpoczęcie loterii

  17.30 - wielkie grillowanie, otwarcie namiotów narodowych, rozpoczęcie gier narodowych

  18.30 - ogłoszenie wyników loterii

  19.00 - koncerty zespołów: MS411, Los Grandes Rudeboys, Ene Due Rabe, Plotki, Metal Notes

  22.00 - zakończenie

  Zapraszamy wszystkich studentów!!!!! To świetna okazja dowiedzieć się bezpośrednio od Erasmusów jak wyglądają studia na zagranicznej uczelni. Możecie pograć we francuskie boule, posłuchać hiszpańskiej muzyki i skosztować tureckiej kuchni!!!

  Podczas pikniku ESN UAM przeprowadzi nabór na przyszłorocznych opiekunów Erasmusów - to jedyna okazja aby zostac Mentorem!!!!

  Szczegóły: esn.amu.edu.pl

  Organizatorzy: ESN UAM, DPMiWZ, zagraniczni studenci na UAM

  ZAPRASZAMY!!!!!

   

 • 2008-04-28 12:59

  Jedziesz na Erasmusa? Przyłącz się do promocji naszego Uniwersytetu. W związku ze zbliżającymi się obchodami X lecia programu LLP Erasmus, zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich studentów wyjeżdżających na Erasmusa w roku akademickim 2008/2009. Konkurs nosi nazwę "Mój UAM" i zadaniem uczestników jest przygotowanie piosenki, prezentacji multimedialnej, plakatu, wiersza, monologu....lub innej formy prezentacji naszego Uniwersytetu (w dowolnym języku). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

  Termin składania prac: 12 maja w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, ul. Wieniawskiego 1, pok. 217 (Biuro Programu Erasmus)

  Ogłoszenie wyników i prezentacja najlepszych prac podczas Majówki Erasmusa 16 maja na kampusie Morasko (Collegium Physicum). 

  Szczegóły www.esn.amu.edu.pl 

  Karolina Pawlak

  Erasmus/NEO 

 • 2008-04-23 10:02

  Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC


  Szanowni Państwo,

  Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie, czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses).

  Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa. UWAGA: oferta dotyczy także studentów wyjeżdżających na praktyki zawodowe w ramach Erasmusa (jeżeli akurat pasuje termin).

  Więcej informacji o kursach EILC oraz formularz zgłoszeniowy dla studenta znajdziecie Państwo na stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/8
  oraz na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/programmes/erasmus+/erasmus/eilc/index_en.html

  Szczegółowe iformacje nt. rodzaju kursów EILC organizowanych w roku 2008/09 na stronie:
  http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=156&doc=1000734
  w najbliższym czasie. Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualnych informacji.

  Studenci mogą przesyłać podania na EILC do koordynatora wydziałowego na adres: erasmus@ifa.amu.edu.pl do 21 maja 2008 r. – wyjazdy roczne i na I sem oraz do 21 października 2008 r. – wyjazdy na II sem.

  UWAGA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2008-04-23 08:23
   
  Szanowni Państwo,

  Decyzją Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Kazimierza
  Przyszczypkowskiego, stypendystom Programu Erasmus w roku akademickim
  2007/08 zostało przyznane dodatkowe dofinansowanie ze środków przesłanych
  UAM przez Agencję Narodową Programu Erasmus (środki nie wykorzystane przez
  inne uczelnie).

  Studenci UAM otrzymują jednorazowe dofinansowanie w następującej wysokości:

  1/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr (I lub II) - 400 Euro

  2/ stypendyści przebywający za granicą dwa semestry zgodnie z pierwotna
  umową - 800 Euro

  3/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr i przedłużający pobyt
  na własny koszt na drugi semestr - 1000 Euro.

  Komunikat ukaże się na stronie internetowej programu Erasmus. Studenci
  którzy zmienili konto, proszeni są o jego aktualizację w Dziale Programów
  Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą celem dokonania przelewu
  pieniędzy.

  Z pozdrowieniem,

  Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

  Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus na UAM

 • 2008-03-19 12:43

  Uwaga!

  Osoby wyjeżdżające na stypendium Erasmusa w roku akademickim 2008/2009

  Zapraszamy na zebranie organizacyjne z Prodziekanem prof. Mirosławem Lobą, które odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 13.00 w sali C1 (Coll. Novum); przewidywany czas zebrania 30 min.

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy
  LLP/ERASMUS

 • 2008-02-27 13:34

  UWAGA!

  Termin rekrutacji na Erasmusa (STUDIA) uległ zmianie.

  Szczegóły na: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

  MRatajczak

   

   

 • 2008-02-26 11:29

  UWAGA!

  studenci II, III roku BA oraz I SUM studiów dziennych i zaocznych IFA

  Rekrutacja na stypendia zagraniczne (STUDIA) w ramach programu wymiany studentów LLP/ERASMUS na rok akademicki 2008/09 odbędzie się w dniach:

  18.02-3.03.2008 r.- składanie dokumentów w sekretariacie IFA , p. 608
  4-18.03.2008 r. - rozpatrywanie podań
  Ogłoszenie wyników po 18 marca br.

  Wymagane dokumenty:

  Wypełniony (na komputerze) i wydrukowany formularz kwalifikacyjny (dostępny na stronie http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+)

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator instytutowy
  LLP/ERASMUS

   

 • 2008-01-24 08:53

  JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą
  Koordynatorzy Programu ERASMUS i Erasmus Student Network

  zapraszają na

   Erasmus Day

  DZIEŃ ERASMUSA
  NA UAM

  stypendia zagraniczne UE

  24. 01. 2008 r. (czwartek) - godz. 15.00.

  Collegium Minus (Mała Aula, sala XVII)

  PROGRAM DNIA ERASMUSA:

  Hol / Mała Aula - I piętro Collegium Minus

  15.00      Recepcja uczestników, 
                 Otwarcie stoisk- oferty stypendialnej wydziałów UAM

  Sala XVII

  15.15      Powitanie uczestników
                 Prorektor UAM prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

  15.30      Program ERASMUS na UAM  
                 Koordynator Uczelniany, prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

  16.00      Inne zagraniczne oferty stypendialne  
                 Kierownik DPMiWZ UAM mgr Jerzy Laskowski

               Mała Aula

  16.30     Prezentacja oferty stypendialnej wydziałów UAM
                (Koordynatorzy Wydziałowi Instytutowi Programu Erasmus)

  Poczęstunek dla uczestników

  Sala XVII

                 18.00      Działalność Erasmus Student Network

  18.15      Studenci UAM o programie Erasmus
                 Relacje z zagranicznych pobytów stypendialnych. 
                 Studenci zagraniczni o swoich uczelniach i pobycie na UAM

  Ok. 20.00      Zakończenie imprezy

 • 2007-10-29 11:38

  PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM 

  W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (wiosenny) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć podanie o urlop dziekański czynny.

  Kolejność załatwiania formalności:

  Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

  DOFINANSOWANIE

  Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. W związku tym, iż w ubiegłych latach pojawiały się jednak dodatkowe środki pod koniec roku akademickiego, proszę o złożenie również podania z prośbą o dofinansowanie. Podanie należy zaadresować do Prorektora prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego i złożyć u koordynatora wydziałowego.  

  TERMIN 

  Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

  LEARNING AGREEMENT 

  Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 18 marca 2008 r.  Po stronie UAM najpierw zatwierdza go koordynator instytutowy, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.  

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy
  LLP/Erasmus

 • 2007-10-10 10:29

  Lista wolnych miejsc w ramach Erasmusa na naszym wydziale znajduje sie w zakładce Rekrutacja.

  Zapraszam, MRatajczak