Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2008-06-10 11:04

  Uwaga!!!

  Dodatkowe stypendia dla osób niepełnosprawnych

   

  Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na wyjazd Erasmusa (2008/09) dla osób niepełnosprawnych. Zakwalifikowani studenci z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności powinni jak najszybciej zgłosić się do Pani Anny Bilon, DPMiWZ – Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (Coll. Minus, p. 207) w celu wypełnienia odpowiedniego podania. Termin składania podań upływa z dniem 30.06.2008 r. – wyjazdy roczne i na I sem i 31.12.2008 r. – wyjazdy na II sem.

  Magdalena Ratajczak

 • 2008-06-09 10:08
  KURS JĘZYKA GRECKIEGO DLA STYPENDYSTÓW ERASMUSA

  TERMIN: 24.06.08-04.07.08

  GODZINY: 9-12.40

  MIEJSCE: SALA 203 BLOK B COLLEGIUM NOVUM

  KURSY Są NIEODPłATNE!!! ZAPISY PRZYJMUJE DWZ - Collegium Minus

  PROWADZĄCY: dr Karolina Gortych, mail: socrates.ij@gmail.com

 • 2008-06-03 09:41

  UWAGA !

  STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS 2008/09

  Przedwyjazdowe

  KURSY JĘZYKOWE NA UAM

  TERMIN: w dniach 23 - 4.07.2008

  MIEJSCE: HCP, ul. 28 Czerwca 1956

  PROWADZĄ: Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM

  Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

  Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska

  • grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

  • grupa zaawansowana: godz. 12.45-16.00

  Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

  Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, mgr K. Kieszkowska

  (godz. 9-12.15)

  Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

  Język turecki (dla początkujących): Gulaikhan Akhtayeva, (godz. 9-12.15)

  Zapisy na kursy do 19.06: Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1)

  tel. 0618294368/30/39 lub: socrates@amu.edu.pl

  Karolina Pawlak ERASMUS NEO

 • 2008-06-03 09:27

  ZGŁOSZENIA NA WYJAZDY W RAMACH LLP/ERASMUS - TEACHING STAFF MOBILITY 2008/09

  UWAGA!!!

  Osoby zainteresowane wyjazdami w ramach wymiany kadry dydaktycznej w roku akademickim 2008/09 proszę o przesłanie zgłoszeń drogą emailową do koordynatorów instytutowych do dnia 15 września 2008 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, obywatelstwo, PESEL, miejsce wyjazdu, termin.

  Więcej nt. wyjazdów pracowników w ramach Erasmusa na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/32

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2008-05-14 10:35

  Wszystkich studentów, a zwłaszcza przyszłorocznych stypendystów programu Erasmus, serdecznie zapraszamy na piknik z okazji 10 urodzin obecności programu LLP Erasmus na UAM!!!!!!! Program spotkania:

  17.00 - otwarcie pikniku przez władze Uniwersytetu

  17.25 - rozpoczęcie loterii

  17.30 - wielkie grillowanie, otwarcie namiotów narodowych, rozpoczęcie gier narodowych

  18.30 - ogłoszenie wyników loterii

  19.00 - koncerty zespołów: MS411, Los Grandes Rudeboys, Ene Due Rabe, Plotki, Metal Notes

  22.00 - zakończenie

  Zapraszamy wszystkich studentów!!!!! To świetna okazja dowiedzieć się bezpośrednio od Erasmusów jak wyglądają studia na zagranicznej uczelni. Możecie pograć we francuskie boule, posłuchać hiszpańskiej muzyki i skosztować tureckiej kuchni!!!

  Podczas pikniku ESN UAM przeprowadzi nabór na przyszłorocznych opiekunów Erasmusów - to jedyna okazja aby zostac Mentorem!!!!

  Szczegóły: esn.amu.edu.pl

  Organizatorzy: ESN UAM, DPMiWZ, zagraniczni studenci na UAM

  ZAPRASZAMY!!!!!

   

 • 2008-04-28 12:59

  Jedziesz na Erasmusa? Przyłącz się do promocji naszego Uniwersytetu. W związku ze zbliżającymi się obchodami X lecia programu LLP Erasmus, zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich studentów wyjeżdżających na Erasmusa w roku akademickim 2008/2009. Konkurs nosi nazwę "Mój UAM" i zadaniem uczestników jest przygotowanie piosenki, prezentacji multimedialnej, plakatu, wiersza, monologu....lub innej formy prezentacji naszego Uniwersytetu (w dowolnym języku). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

  Termin składania prac: 12 maja w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, ul. Wieniawskiego 1, pok. 217 (Biuro Programu Erasmus)

  Ogłoszenie wyników i prezentacja najlepszych prac podczas Majówki Erasmusa 16 maja na kampusie Morasko (Collegium Physicum). 

  Szczegóły www.esn.amu.edu.pl 

  Karolina Pawlak

  Erasmus/NEO 

 • 2008-04-23 10:02

  Intensywne kursy językowe Erasmusa - EILC


  Szanowni Państwo,

  Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie, czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses).

  Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa. UWAGA: oferta dotyczy także studentów wyjeżdżających na praktyki zawodowe w ramach Erasmusa (jeżeli akurat pasuje termin).

  Więcej informacji o kursach EILC oraz formularz zgłoszeniowy dla studenta znajdziecie Państwo na stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/8
  oraz na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/programmes/erasmus+/erasmus/eilc/index_en.html

  Szczegółowe iformacje nt. rodzaju kursów EILC organizowanych w roku 2008/09 na stronie:
  http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=156&doc=1000734
  w najbliższym czasie. Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualnych informacji.

  Studenci mogą przesyłać podania na EILC do koordynatora wydziałowego na adres: erasmus@ifa.amu.edu.pl do 21 maja 2008 r. – wyjazdy roczne i na I sem oraz do 21 października 2008 r. – wyjazdy na II sem.

  UWAGA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2008-04-23 08:23
   
  Szanowni Państwo,

  Decyzją Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Kazimierza
  Przyszczypkowskiego, stypendystom Programu Erasmus w roku akademickim
  2007/08 zostało przyznane dodatkowe dofinansowanie ze środków przesłanych
  UAM przez Agencję Narodową Programu Erasmus (środki nie wykorzystane przez
  inne uczelnie).

  Studenci UAM otrzymują jednorazowe dofinansowanie w następującej wysokości:

  1/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr (I lub II) - 400 Euro

  2/ stypendyści przebywający za granicą dwa semestry zgodnie z pierwotna
  umową - 800 Euro

  3/ stypendyści przebywający za granicą jeden semestr i przedłużający pobyt
  na własny koszt na drugi semestr - 1000 Euro.

  Komunikat ukaże się na stronie internetowej programu Erasmus. Studenci
  którzy zmienili konto, proszeni są o jego aktualizację w Dziale Programów
  Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą celem dokonania przelewu
  pieniędzy.

  Z pozdrowieniem,

  Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

  Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus na UAM

 • 2008-03-19 12:43

  Uwaga!

  Osoby wyjeżdżające na stypendium Erasmusa w roku akademickim 2008/2009

  Zapraszamy na zebranie organizacyjne z Prodziekanem prof. Mirosławem Lobą, które odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 13.00 w sali C1 (Coll. Novum); przewidywany czas zebrania 30 min.

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy
  LLP/ERASMUS

 • 2008-02-27 13:34

  UWAGA!

  Termin rekrutacji na Erasmusa (STUDIA) uległ zmianie.

  Szczegóły na: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

  MRatajczak