Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2009-04-08 10:13
  UWAGA!
  Komunikat w sprawie wolnych miejsc i II etapu rekrutacji na Erasmusa znajduje się na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja
   

  Magdalena Ratajczak

 • 2009-03-25 09:35
  Uwaga!!! Osoby zakwalifikowane na stypendia Erasmusa w roku 2009/10

  Zapraszamy za zebranie organizacyjne, które odbędzie się 27 marca 2009 r. o godz. 11:30
  w sali C1 (Collegium Novum).

  Magdalena Ratajczak

 • 2009-02-26 10:29
   
  Prosimy sprawdzić nowe terminy rekrutacji na studia  w ramach Erasmusa:
  http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja
 • 2009-02-11 11:47
  INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 27.01.2009 BIURO ERASMUSA ZOSTAŁO PRZENIESIONE DO POKOJU 101B COLLEGIUM NOVUM

   

   

 • 2009-02-04 08:18

  Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu LLP/ERASMUS.

  Więcej informacji na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

  Magdalena Ratajczak

 • 2009-01-27 08:11

  W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (letni) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę z-cy dyrektora ds. dydaktycznych na Państwa kierunku (oraz zgodę promotora pracy licencjackiej/ magisterskiej, jeżeli tak postanowi z-ca dyrektora),*
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,*
  • złożyć podanie o indywidualną organizację studiów (odrębny wniosek dla stypendystów Erasmusa).

  *UWAGA!!! Wszystkie wymagane opinie i zgody (na UAM) powinny znaleźć się na jednym wniosku (o indyw. org. studiów - nie na odrębnych pismach)

  KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI

  Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o indywidualną organizację studiów (http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 ). Nastepnie proszę złożyć wniosek w dziekanacie do decyzji Pani Dziekan. Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.

  DOFINANSOWANIE

  Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. Istnieje szansa, iż wzorem lat ubiegłych będą jednak dostępne dodatkowe środki finansowe, ale o tym dowiemy sie dopiero pod koniec roku akademickiego. Zostaniecie Państwo powiadomieniu o decyzji Koordynatora uczelnianego w stosownym komunikacie.

  TERMIN

  Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy się semester zimowy i rozpoczyna letni) oraz dla Państwa kierunków w Polsce.

  LEARNING AGREEMENT

  Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 23 marca 2009 r. Po stronie UAM najpierw zatwierdza go z-ca dyr. ds. dydaktycznych, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy

 • 2009-01-20 08:09

  UWAGA! DRZWI OTWARTE PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE NEOFILOLOGII!

  Zapraszamy na stoisko informacyjne w holu głównym Collegium Novum w piątek 23.01.br. w godzinach od 13.00 do 17.00.

  Przyjdź i dowiedz się wszystkiego o programie LLP/Erasmus i tegorocznej rekrutacji!

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy

 • 2008-08-18 11:18

  Uwaga!

  Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ktróre chcą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd w ramach Erasmusa (2008/09) mogą składać wnioski w przedłużonym terminie do: 

  1 kwietnia 2009 r. - studenci

  1 czerwca 2009 r. - pracownicy 

  Zainteresowanych proszę o kontakt z p. Anna Bilon, DPMiWZ, tel. 829 44 30 (w odpowiednio wczesniejszym terminie).

   

  Magdalena Ratajczak 

 • 2008-07-01 07:59

  Stypendyści Erasmusa!

  Informujemy, iż można już podpisywać umowy na wyjazd na studia w ramach Erasmusa w roku 2008/09. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które wyjeżdżają na I sem lub cały rok. Osoby, które wybrały stypendium na II sem mogą podpisać umowę odpowiednio później.

  Przy podpisie umowy potrzebny jest wypełniony formularz o koncie bankowym i dowód osobisty. Prosimy zgłaszać się do pokoju 612 (Coll. Novum A) w godzinach dyżuru, tj: wtorki 11-12 i czwartki 10-11 w lipcu, sierpniu i wrześniu br. (a nawet później).

  Po podpisaniu umowy prześlemy na Państwa adres (lub odbiór na miejscu) 1 egz. umowy wraz z zaświadczeniem o statusie studenta Erasmusa - potrzebne m.in. do NFZ w celu wyrobienia karty na leczenie za granicą.

  Z pozdrowieniami,

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2008-06-24 09:54

  Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca!

  Wykaz wolnych miejsca na wyjazdy stypendialne Erasmusa w roku 2008/09 został umieszczony w zakładce Studia> Rekrutacja.

  Magdalena Ratajczak