Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2009-02-04 08:18

  Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu LLP/ERASMUS.

  Więcej informacji na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/Rekrutacja

  Magdalena Ratajczak

 • 2009-01-27 08:11

  W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (letni) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę z-cy dyrektora ds. dydaktycznych na Państwa kierunku (oraz zgodę promotora pracy licencjackiej/ magisterskiej, jeżeli tak postanowi z-ca dyrektora),*
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,*
  • złożyć podanie o indywidualną organizację studiów (odrębny wniosek dla stypendystów Erasmusa).

  *UWAGA!!! Wszystkie wymagane opinie i zgody (na UAM) powinny znaleźć się na jednym wniosku (o indyw. org. studiów - nie na odrębnych pismach)

  KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI

  Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o indywidualną organizację studiów (http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6 ). Nastepnie proszę złożyć wniosek w dziekanacie do decyzji Pani Dziekan. Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.

  DOFINANSOWANIE

  Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. Istnieje szansa, iż wzorem lat ubiegłych będą jednak dostępne dodatkowe środki finansowe, ale o tym dowiemy sie dopiero pod koniec roku akademickiego. Zostaniecie Państwo powiadomieniu o decyzji Koordynatora uczelnianego w stosownym komunikacie.

  TERMIN

  Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy się semester zimowy i rozpoczyna letni) oraz dla Państwa kierunków w Polsce.

  LEARNING AGREEMENT

  Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 23 marca 2009 r. Po stronie UAM najpierw zatwierdza go z-ca dyr. ds. dydaktycznych, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy

 • 2009-01-20 08:09

  UWAGA! DRZWI OTWARTE PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE NEOFILOLOGII!

  Zapraszamy na stoisko informacyjne w holu głównym Collegium Novum w piątek 23.01.br. w godzinach od 13.00 do 17.00.

  Przyjdź i dowiedz się wszystkiego o programie LLP/Erasmus i tegorocznej rekrutacji!

  Magdalena Ratajczak
  Koordynator wydziałowy

 • 2008-08-18 11:18

  Uwaga!

  Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ktróre chcą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd w ramach Erasmusa (2008/09) mogą składać wnioski w przedłużonym terminie do: 

  1 kwietnia 2009 r. - studenci

  1 czerwca 2009 r. - pracownicy 

  Zainteresowanych proszę o kontakt z p. Anna Bilon, DPMiWZ, tel. 829 44 30 (w odpowiednio wczesniejszym terminie).

   

  Magdalena Ratajczak 

 • 2008-07-01 07:59

  Stypendyści Erasmusa!

  Informujemy, iż można już podpisywać umowy na wyjazd na studia w ramach Erasmusa w roku 2008/09. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które wyjeżdżają na I sem lub cały rok. Osoby, które wybrały stypendium na II sem mogą podpisać umowę odpowiednio później.

  Przy podpisie umowy potrzebny jest wypełniony formularz o koncie bankowym i dowód osobisty. Prosimy zgłaszać się do pokoju 612 (Coll. Novum A) w godzinach dyżuru, tj: wtorki 11-12 i czwartki 10-11 w lipcu, sierpniu i wrześniu br. (a nawet później).

  Po podpisaniu umowy prześlemy na Państwa adres (lub odbiór na miejscu) 1 egz. umowy wraz z zaświadczeniem o statusie studenta Erasmusa - potrzebne m.in. do NFZ w celu wyrobienia karty na leczenie za granicą.

  Z pozdrowieniami,

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2008-06-24 09:54

  Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca!

  Wykaz wolnych miejsca na wyjazdy stypendialne Erasmusa w roku 2008/09 został umieszczony w zakładce Studia> Rekrutacja.

  Magdalena Ratajczak

   

 • 2008-06-10 11:04

  Uwaga!!!

  Dodatkowe stypendia dla osób niepełnosprawnych

   

  Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na wyjazd Erasmusa (2008/09) dla osób niepełnosprawnych. Zakwalifikowani studenci z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności powinni jak najszybciej zgłosić się do Pani Anny Bilon, DPMiWZ – Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (Coll. Minus, p. 207) w celu wypełnienia odpowiedniego podania. Termin składania podań upływa z dniem 30.06.2008 r. – wyjazdy roczne i na I sem i 31.12.2008 r. – wyjazdy na II sem.

  Magdalena Ratajczak

 • 2008-06-09 10:08
  KURS JĘZYKA GRECKIEGO DLA STYPENDYSTÓW ERASMUSA

  TERMIN: 24.06.08-04.07.08

  GODZINY: 9-12.40

  MIEJSCE: SALA 203 BLOK B COLLEGIUM NOVUM

  KURSY Są NIEODPłATNE!!! ZAPISY PRZYJMUJE DWZ - Collegium Minus

  PROWADZĄCY: dr Karolina Gortych, mail: socrates.ij@gmail.com

 • 2008-06-03 09:41

  UWAGA !

  STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS 2008/09

  Przedwyjazdowe

  KURSY JĘZYKOWE NA UAM

  TERMIN: w dniach 23 - 4.07.2008

  MIEJSCE: HCP, ul. 28 Czerwca 1956

  PROWADZĄ: Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM

  Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

  Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska

  • grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

  • grupa zaawansowana: godz. 12.45-16.00

  Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

  Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, mgr K. Kieszkowska

  (godz. 9-12.15)

  Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

  Język turecki (dla początkujących): Gulaikhan Akhtayeva, (godz. 9-12.15)

  Zapisy na kursy do 19.06: Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1)

  tel. 0618294368/30/39 lub: socrates@amu.edu.pl

  Karolina Pawlak ERASMUS NEO

 • 2008-06-03 09:27

  ZGŁOSZENIA NA WYJAZDY W RAMACH LLP/ERASMUS - TEACHING STAFF MOBILITY 2008/09

  UWAGA!!!

  Osoby zainteresowane wyjazdami w ramach wymiany kadry dydaktycznej w roku akademickim 2008/09 proszę o przesłanie zgłoszeń drogą emailową do koordynatorów instytutowych do dnia 15 września 2008 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, obywatelstwo, PESEL, miejsce wyjazdu, termin.

  Więcej nt. wyjazdów pracowników w ramach Erasmusa na stronie: http://www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+/node/32

  Magdalena Ratajczak